Chính trị
Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra

[ Cập nhật vào ngày (06/08/2018) ] - [ Số lần xem: 434 ]

Vừa qua, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại hội Đảng bộ huyện Phụng Hiệp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 -2020.


03.8.2018 b.bmp
Quang cảnh hội nghị

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (khóa XI), nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã kế thừa và phát huy có hiệu quả những thành quả đạt được của nhiệm kỳ trước; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư phát triển, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, tác động tích cực đến đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, huyện còn gặp không ít khó khăn của một thuần nông, vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục thắt chặt; thời tiết diễn biến bất thường, giá một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định; đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn… đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhưng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, cụ thể như:

Xác định tầm quan trọng của công tác triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 99,76%, trong nhân dân đạt trên 62%. Qua học tập đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (giá so sánh năm 2010) đạt 19.721 tỷ đồng, đạt 46,69% chỉ tiêu Nghị quyết. Cơ cấu giá trị sản xuất theo phân ngành kinh tế: Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản chiếm 49,49%; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 33,66%; lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm 16,84%. Sản xuất nông, lâm, thủy sản duy trì sự phát triển ổn định, giá trị sản xuất đạt 8.902 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 2,73%. Diện tích gieo trồng lúa, mía, rau màu, cây ăn trái hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; nhiều mô hình nuôi thủy sản được phát triển và nhân rộng như cá lóc, rô đồng, thát lát, các loại cá trắng trên ruộng lúa… góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện đạt được một số kết quả tích cực, góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn; kinh tế hợp tác tiếp tục được phát triển, triển khai thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã giai đoạn 2014 - 2016, định hướng đến 2020 của tỉnh.

Hiện trên địa bàn huyện có 898 cơ sở và 15 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho một bộ phận nhân dân. Công tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, thu hút được một số nhà đầu tư, đã xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 Khu dân cư - Trung tâm thương mại Cây Dương; hoàn thành hệ thống kết cấu hạ tầng Khu dân cư - Trung tâm thương mại Tân Long, đang thực hiện hoàn thành các thủ tục chuẩn bị khởi công Khu dân cư - Trung tâm thương mại Hồng phát (thị trấn Kinh Cùng). Mạng lưới chợ nông thôn tiếp tục được nâng cấp, mở rộng, đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện luôn quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Thực hiện chặt chẽ công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên về chấp hành các nguyên tắc, Điều lệ, quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư về công tác dân vận. Từ đó, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị được tăng cường, kịp thời nắm bắt, giải quyết các tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân... Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của các hội, đoàn thể đúng theo quy định và Điều lệ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phụng Hiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, tập trung rà soát các chỉ tiêu đạt thấp, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, quyết tâm đến cuối nhiệm kỳ thực hiện hoàn thành 16 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Tập trung quyết liệt vào những chỉ tiêu đạt dưới 60%; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là về giao thông nông thôn, thủy lợi, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế theo thế mạnh của mình là nông nghiệp. Đồng thời gắn phát triển nông nghiệp với khai thác du lịch.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020. Huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, khuyến khích đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, cần tập trung rà soát củng cố, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định 783/QĐ-UBND, ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh; tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông.../.
Kim NgânCác ý kiến của bạn đọc