Chính trị
Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng cải cách tư pháp năm 2018

[ Cập nhật vào ngày (03/02/2019) ] - [ Số lần xem: 147 ]

Ngày 25/01/2019, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; cùng dự có đại diện lãnh đạo Vụ Công tác phía nam Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, phành phố.


Sau khi nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy Thông qua Báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và 8 ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận của các sở, ban, ngành và các huyện, thị, thành ủy, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua các cơ quan khối nội chính tỉnh phối hợp tốt với các ngành, địa phương tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp đạt được một số kết quả quan trọng, tham mưu chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực, rõ nét, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, công khai, đúng pháp luật, các cơ quan tư pháp tỉnh đã không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức; đội ngũ cán bộ tư pháp có sự trưởng thành về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp đưa các yêu cầu, nhiệm cải cách tư pháp đi vào thực tiễn hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị các cơ quan khối nội chính, các cấp ủy, chính quyền cần tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm đó là: tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi làm việc định kỳ với các cơ quan khối nội chính; đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nội chính và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm trong các cơ quan khối nội chính, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, hạn chế thấp nhất những sai sót; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, và tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ cải cánh tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan.
PL SơnCác ý kiến của bạn đọc