Chính trị
Thường trực Tỉnh ủy làm việc định kỳ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (01/04/2019) ] - [ Số lần xem: 363 ]

Chiều ngày 28/3/2019, tại Phòng họp số 2 của Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019. Tham dự có Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.


Trong quý I năm 2019, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động triển khai hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra; tập trung chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động mừng các trong dịp Tết Nguyên đán, lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, trang trọng và tiết kiệm; tổ chức bộ máy được quan tâm sắp xếp, kiện toàn... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế: các phong trào, cuộc vận động của đoàn thể chưa thật sự đi vào chiều sâu; hoạt động các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở vẫn còn lúng túng khi thực hiện việc sắp xếp các chức danh không chuyên trách; vai trò giám sát, phản biện xã hội chưa được phát huy đúng mức.


29.3.19 a Ý.png

Đ/c Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo


Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh cao kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hoạt động đã đi vào thực chất và phát huy hiệu quả; đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, làm ăn có hiệu quả để chia sẻ, học tập, cùng nhau phát triển. Tích cực xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo lộ trình trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát, phản biện xã hội.
Hoàng ÝCác ý kiến của bạn đọc