Chính trị
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16

[ Cập nhật vào ngày (03/04/2019) ] - [ Số lần xem: 394 ]

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 116 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng ngày 29/3/2019, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.


Dự và chủ trì hội nghị có Đồng chí Lữ Văn Hùng, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí đại diện các cơ quan Trung ương phụ trách địa bàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ủy viên ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; phó các ban xây dựng đảng tỉnh; thủ trưởng các ban, sở ngành và đoàn thể tỉnh; đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực, trưởng các ban: tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, chánh văn phòng các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đồng chí chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị, thành phố; các cơ quan báo, đài tỉnh.

1.4b.png
Thường trực Tỉnh ủy điều hành hội nghị

Hội nghị đã thông qua 05 nội dung sau: (1) Công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ; (2) sơ kết tình hình thực hiện công tác quý I/2019, triển khai chương trình công tác quý II/2019; (3) tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; (4) sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng; (5) triển khai Quy định 179 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Sau đó, các đại biểu dự hội nghị tiến hành thảo luận, hầu hết các ý kiến điều thống nhất nội dung của các văn bản đã thông qua tại hội nghị; đồng thời, cũng làm rõ thêm các vấn đề về giải pháp ứng phó tình hình hạn, mặn, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; định hướng việc thực hiện sử dụng xe ô tô công theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là cây mía; định hướng công tác lãnh đạo Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022; một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội; công tác chỉ đạo về tổ chức bộ máy và hoạt động của các hội quần chúng…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lữ Văn Hùng, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá rất cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019 và công tác triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Theo đó, cấp ủy các cấp đã bám sát vào chương trình công tác của Tỉnh ủy, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, hiệu quả các mặt công tác khá đồng đều, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; các lĩnh vực có bước tiến đáng kể, nổi bật: (1) Đối với thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019: lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 9%, thu nội địa tăng gần 15% so cùng kỳ; văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động ý nghĩa; quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo… (2) Thực hiện Chỉ thị 34, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ; tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên có những chuyển biến tích cực; tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ổn định (3) Qua 5 năm triển khai thực hiện Kết luận 102, nhận thức và hiệu quả hoạt động của hội quần chúng ngày càng được nâng lên, huy động được nguồn lực xã hội để cùng với hệ thống chính trị chăm lo cho sự phát triển chung của tỉnh. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, cũng còn nhiều khó khăn hạn chế, nhất là việc chồng chéo chức năng của một vài hội quần chúng. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tơi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục rà soát, bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra kế hoạch thực hiện thật cụ thể, có lộ trình và phân công trách nhiệm rõ ràng, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện nội dung tái cơ cấu kinh tế (phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7,5%); tập trung công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019; lãnh đạo công tác Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tiếp tục triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; nâng chất hoạt động Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa (Ban Chỉ đạo 94) các cấp; tiếp tục triển khai, quán triệt Kết luận số 102, Chỉ thị số 17 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dận vân Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của từng hội, nơi nào trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, thực hiện việc cơ cấu lại tổ chức cho phù hợp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác hội quần chúng.

1.4a.png
Các đồng chí nhận quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 03 đồng chí: đồng chí Trương Đình Nghệ, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; đồng chí Hồ Thu Ánh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và Quyết định chuẩn y đồng chí Phạm Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Hoàng ÝCác ý kiến của bạn đọc