Chính trị
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015 - 2020

[ Cập nhật vào ngày (01/07/2019) ] - [ Số lần xem: 234 ]

Sáng ngày 26/6/2019 Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quí III/2019 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.


Tham dự có các đồng chí các ban xây dựng đảng Trung ương phụ trách địa bàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh.  

 28.6a.png
Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Với sự lãnh đạo tập trung của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở; vai trò điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt xử lý vấn đề phát sinh của chính quyền các cấp; sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; sự đồng lòng, đồng thuận của người dân, các nhiệm vụ trọng tâm của 06 tháng đầu năm được tập trung thực hiện kịp thời. Trong 18 nhóm chỉ tiêu chính: có 07 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên (tăng 01 chỉ tiêu so với cùng kỳ). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ; kết quả canh tác vụ lúa đông xuân đạt kế hoạch và năng suất tăng so với cùng kỳ; xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019. Các hoạt động văn hóa xã hội, nhất là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và các đối tượng thuộc diện chính sách nhân dịp lễ, tết,… được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả khả quan; chủ động tốt trong phòng, chống dịch bệnh lây lan ở người,… Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định; phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông được kéo giảm; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả tốt; công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Chất lượng quản lý xã hội của bộ máy chính quyền tiếp tục được nâng lên; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức chuyển biến tốt; việc sắp xếp một số đơn vị hành chính xã, ấp được tiến hành đúng kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát đã có rất nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả nổi bật, chỉ tiêu số 17 thực hiện được trên 53%. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có cải thiện, các phong trào hành động cách mạng được phát động rộng khắp, hiệu ứng, hiệu quả tích cực trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

Tuy nhiên, trong một số thời điểm, nhiều vấn đề cần sự tập trung giải quyết, như : phát triển kinh tế - xã hội, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, ô nhiễm môi trường, khiếu nại đất đai,… đặc biệt là bệnh dịch tả heo Châu Phi bùng phát nên đã phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Trước những khó khăn, thách thức trên, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III như sau:

(1) Về phát triển kinh tế: tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm GRDP, kim ngạch xuất khẩu. Tăng cường công tác phòng, chống mưa giông, lốc xoáy, sạt lở đất và bệnh dịch tả heo Châu Phi. Tiến hành hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực. Quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài.

(2) Về văn hóa - xã hội: Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, nhất là Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tiếp tục quan tâm công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia trên địa bàn.

(3) Tăng cường quốc phòng, an ninh, tích cực kiềm kế phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông. Đặc biệt, là ưu tiên tập trung cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh sắp tới.

(4) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; hoàn thiện hệ thống tổ chức, bộ máy xã sáp nhập và các ấp theo quy định; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp tục quan tâm chỉ đạo cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định.

(5) Tập trung công tác xây dựng đảng, trọng tâm là tập trung chỉ đạo thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, sau đó là đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho đại hội sắp tới.

Cũng tại Hội nghị, Tỉnh ủy đã tổ chức sơ, tổng kết 03 văn bản của Trung ương và của Tỉnh (Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/6/2014 về phát triển du dịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kết luận số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”). Đồng thời, triển khai 03 chỉ thị quan trọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 24/6/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 24/6/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 24/6/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh) để chỉ đạo cho các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện tốt hơn các công việc liên quan đến tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân; nhiều công trình, dự án quan trọng không triển khai được do công tác giải pháp mặt bằng trì trệ, một số ít người dân thiếu hợp tác; tình hình xây dựng không phép, trái phép còn diễn ra thường xuyên…, góp phần cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Trước đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho đồng chí Võ Văn Trung.
Hoàng ÝCác ý kiến của bạn đọc