Chính trị
Chi bộ 1, Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hậu Giang: Tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022

[ Cập nhật vào ngày (09/08/2019) ] - [ Số lần xem: 193 ]

Ngày 07/8/2019, Chi bộ 1, Đảng bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành Đại hội Đảng viên Chi bộ, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022, đây là Chi bộ được Đảng ủy Công an tỉnh Hậu Giang chọn làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm cho các Chi bộ trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh trong tổ chức Đại hội.


Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các Chỉ thị, Hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Ngày 07/8/2019, Chi bộ 1, Đảng bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành Đại hội Đảng viên Chi bộ, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022, đây là Chi bộ được Đảng ủy Công an tỉnh Hậu Giang chọn làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm cho các Chi bộ trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh trong tổ chức Đại hội. Đ/c Đại tá Phan Hoàng Lắm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đ/c Lê Hồng Dũng, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Tổ chức đảng - đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022, các Đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, 27 Đảng viên Chi bộ 1 trực thuộc Đảng ủy cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Chi bộ 1) được triệu tập dự Đại hội cùng các Đ/c Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ trực thuộc của các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh tham dự.

Báo cáo chính trị tổng kết kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết được Chi bộ 1 đề ra trong nhiệm kỳ 2017-2020 nêu rõ: cán bộ, đảng viên Chi bộ phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ. Cấp ủy Chi bộ quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên. Từng cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm cương lĩnh, điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và Ngành phát động, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động,…

Cấp ủy Chi bộ thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy tinh thần dân chủ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Chi bộ được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Đại hội, đảng viên Chi bộ đã thảo luận, thống nhất đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ 1, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời bầu Ban Chấp hành Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 với 5 đồng chí.

Kết thúc Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cùng các bộ phận liên quan đã họp rút kinh nghiệm về đại hội Chi bộ điểm nhằm giúp các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ trực thuộc của các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh chuẩn bị các công việc và tổ chức đại hội Chi bộ thành công, tiến tới Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới.
Mai PhúcCác ý kiến của bạn đọc