Chính trị

Sáng ngày 23/7/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang qua các nhiệm kỳ.


Sáng ngày 22/7, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2 và bế mạc.


Sáng 21/7/2022, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tâp, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội và 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.


(TG) - Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khóa X "Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới" (Chỉ thị 17 - CT/TW), công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tỉnh Hậu Giang đã góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.


Ngày 01/7/2022, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2022. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


Sáng ngày 30/6/2022, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu ở các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Chiều ngày 20/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022) và tổng kết, trao giải Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang năm 2021-2022.


Ngày 03/6/2022, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Sáng ngày 26/5/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Hậu Giang, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nhận diện rõ hơn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới, đánh giá thực trạng, tổng kết lý luận, trong việc triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.


Sáng ngày 23/5/2022, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo, dự buổi tổng duyệt chương trình Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, nhằm đánh giá lại các bước chuẩn bị và chỉ đạo thực hiện các bước còn lại để đảm bảo sự kiện này diễn ra thành công.