Chính trị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018

[ Cập nhật vào ngày (11/01/2019) ] - [ Số lần xem: 370 ]

Ngày 08/01/2019, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.


08.01.2019 a.bmp
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua cho các đơn vị

Tại hội nghị, đồng chí đánh giá cao những những kết quả đạt được trong năm qua của công đoàn các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nổi bật là công tác chăm lo đời sống cho cán bộ đoàn viên; phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động. Liên đoàn lao động các cấp và doanh nghiệp trong tỉnh triển khai quyết liệt, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đặc biệt là năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân, viên chức, người lao động, thông qua đối thoại, đã ghi nhận ý kiến phản ánh những tâm tư, nguyện vọng và chỉ đạo các cơ quan giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong đoàn viên công đoàn. Đối với công tác xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên được chú trọng, nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới và hướng về cơ sở, từ đó đã động viên công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Tích cưc phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; các phong trào thi đua yêu nước triển khai sâu rộng trong công nhân, viên chức, người  lao động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng, nhân dịp này, đồng chí đã biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng công đoàn vững mạnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung khắc phục những hạn chế được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra trong báo cáo; đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp công đoàn trong thời gian tới cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị và nêu cao vai trò chủ động trong việc xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động có có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có lối sống văn hoá, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước với nội dung, phương pháp phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở, ngành nghề, đối tượng, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng của cán bộ đoàn viên các cơ quan, đơn vị; làm tốt hơn nữa vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động; tiếp tục thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, sâu sát với cơ sở, phục vụ đoàn viên và chủ động tham gia với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong công, nhân viên chức lao động.


08.01.2019 b.bmp
Đồng chí Lữ Văn Hùng - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bám sát sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng tổ chức công đoàn các cấp đoàn kết, dân chủ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, trình độ, kỹ năng, chủ động thích ứng với sự thay đổi của tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là tình hình hội nhập như hiện nay; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất các cuộc đình công, lãng công. Chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức các hoạt động mừng xuân, đón Tết Nguyên đán chu đáo, ý nghĩa, tiết kiệm.Phan Lam SơnCác ý kiến của bạn đọc