Chính trị
Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại với cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở và đoàn viên, hội viên

[ Cập nhật vào ngày (26/07/2019) ] - [ Số lần xem: 310 ]

Sáng ngày 25/7/2019 Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở và đoàn viên, hội viên năm 2019.


Tham dự có đồng chí Lữ Văn Hùng, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Huyến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Thái Thu Xương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan; thường trực các huyện, thị, thành ủy và 250 cán bộ, đoàn viên, hội viên của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

26.7a.png
Đ/c Lữ Văn Hùng, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

Trước đó, để giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với cán bộ, đoàn viên, hội viên của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiến hành lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, hội viên của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổng số phiếu lấy ý kiến là 600 phiếu và qua tổng hợp ghi nhận 2.099 ý kiến, phán ánh, kiến nghị trên 04 nội dung, các ý kiến này đã được chuyển các ngành có liên quan nghiên cứu trả lời và thông tin cho cán bộ, đoàn viên, hội viên. 

Ngoài ra, tại buổi gặp gỡ, tiếp xúc cán bộ, đoàn viên, hội viên tiếp tục phát biểu ý kiến trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề quan tâm như: việc thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ; đề nghị thực hiện Nghị quyết số 01, 02 của Hội đồng nhân dân tỉnh khi ghép các chức danh ấp, khu vực phải thống nhất trên địa bàn tỉnh; việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động; góp ý giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể ở cơ sở; nghiên cứu nâng chế độ phụ cấp; hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế và các chính sách khác,… Qua các ý kiến trên, đại diện lãnh đạo một số ngành có liên quan đã giải trình khá đầy đủ và được sự đồng thuận cao của cán bộ, đoàn viên, hội viên của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn số ít vấn đề chưa rõ, như việc thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ đối với hội viên hội cựu chiến binh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp xúc, đối thoại, đồng chí Lữ Văn Hùng, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị những vấn đề nào chưa rõ, các cơ quan, ban, ngành có liên quan nghiên cứu trả lời cán bộ, đoàn viên, hội viên và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chậm nhất ngày 15/9/2019. Để định hướng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Kết luận số 62 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân và các sở, ngành liên quan tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí và cơ sở vật chất cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh hoạt động hiệu quả, chất lượng. Các cấp ủy đảng định kỳ làm việc và giao ban với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở và đoàn viên, hội viên, để xem xét giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tư tưởng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, kịp thời làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Tập trung các hoạt động cho cơ sở; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ sở một cách cụ thể; việc tổ chức các phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với địa phương.

Quan tâm hướng dẫn, xây dựng, nhân rộng các mô hình mô hình phát triển kinh tế gia đình có hiệu quả trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đối với cán bộ, đoàn viên, hội viên cần tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động; phát huy vai trò trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhất là việc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên các cấp.Hoàng ÝCác ý kiến của bạn đọc