Chính trị
Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

[ Cập nhật vào ngày (01/08/2019) ] - [ Số lần xem: 227 ]

Ngày 31/7, Thường trực Tỉnh ủy họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các thành viên Tiểu ban Văn kiện.


1.8b (2).png
Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

Cuộc họp đã thông qua quyết định kiện toàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội với 39 thành viên. Bên cạnh đó, đồng chí Võ Thị Mỹ Trang, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thông qua dự thảo Kế hoạch xây dựng văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; tóm tắt đề cương công tác biên tập văn kiện theo Hướng dẫn của Trung ương. Trên cơ sở đó, các thành viên Tiểu ban Văn kiện đã tập trung trao đổi, thảo luận và đề xuất một số nội dung, hình thức trình bày, kết cấu và mốc thời gian triển khai thực hiện, tiến độ hoàn thành văn kiện; có phân công cụ thể từng ban, sở, ngành, chủ đề Đại hội nên nghiên cứu thật xúc tích, ngắn gọn và ý nghĩa. 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Văn kiện là yếu tố quan trọng trong việc định hướng mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Vì vậy, từng thành viên Tiểu ban phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tập trung quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo nội dung chủ đề, nội dung văn kiện, mốc thời gian, đúng tiến độ đề ra và phải bám sát kế hoạch để thực hiện.
Kim NgânCác ý kiến của bạn đọc