Chính trị
Thường trực Tỉnh ủy dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

[ Cập nhật vào ngày (04/09/2019) ] - [ Số lần xem: 421 ]

Cuối tuần qua, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, huyện Vị Thủy qua các thời kỳ; bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo huyện, thị, thành phố và người dân địa phương đến dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Vị Thủy nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 50 năm Ngày Bác mất, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


3.9b.png
Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vị Thủy đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đồng chí yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vị Thủy cần ra sức phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng tiến công, phát huy những kết quả đạt được; tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quan tâm, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của huyện; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu “nói phải đi đôi với làm, làm phải đến nơi, đến chốn”; nâng cao chất lượng, tính kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế về các nguồn lực để có kế hoạch tập trung quy hoạch phát triển sản xuất. Với thế mạnh là nông nghiệp, tôi đề nghị cần quan tâm đến việc quy hoạch sản xuất cho phù hợp, nâng cao chất lượng hàng nông sản, gắn với thực hiện chuỗi giá trị trên một số cây trồng, vật nuôi theo hướng canh tác sạch, có giá trị gia tăng cao; triển khai các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, nhất là tìm giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp hiện nay của huyện: nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, lúa chất lượng cao, trồng lúa thông minh, phát triển các loại thủy sản có thế mạnh,... gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế hợp tác. Tiếp tục đổi mới thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

3.9c.png
Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua
 cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Vị Thủy

Sau 20 năm thành lập, mặc dù xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội yếu kém, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vị Thủy đã đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, quyết tâm tận dụng thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thử thách, khẳng định được vị thế của mình, đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; GRDP bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2 ngàn tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt trên 500 tỷ đồng, tăng gấp 57 lần so năm 1999. Phát huy được thế mạnh của huyện là lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện tốt việc bao tiêu, xây dựng được các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao, nổi bật  là mô hình cánh đồng lớn, mô hình 3 giảm 3 tăng, mô hình canh tác lúa thông minh. Kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp khang trang, đáp ứng cơ bản cho lưu thông và giao thương hàng hóa trong huyện và các địa phương lân cận; hoạt động thương mại, dịch vụ, phát triển khá nhộn nhịp. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được đầu tư phát triển toàn diện. Công tác giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, với 27/46 trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng dạy và học được nâng lên rõ nét. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, các cơ sở y tế đã được đầu tư, nâng cấp, 10/10 trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin, tuyên truyền, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới được đầu tư đẩy mạnh, đã công nhận 4/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo ngày càng được chú trọng và đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,99% năm 2018. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. 

Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn, chất lượng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo toàn diện trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã hội. 

Chất lượng và hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp từng bước được nâng lên, nhất là tập trung giải quyết những vấn đề lớn, những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Hoạt động dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh trong 20 năm qua. 

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Vị Thủy; đồng thời, nhiều cá nhân và tập thể được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương trong thời gian qua.
Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc