Chính trị
Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024

[ Cập nhật vào ngày (09/09/2019) ] - [ Số lần xem: 485 ]

Ngày 6/9/2019, tại hội trường trụ sở các hội Đặc thù tỉnh, Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự có đồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Quốc Thanh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện sở, ngành và các cấp hội luật gia trên địa bàn tỉnh.


6.9b.png
Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cho Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Sau khi nghe Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia tỉnh; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024 và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019, đồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp Hội Luật gia tỉnh đã hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019; từ khi thành lập đến nay, các cấp hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ, tôn chỉ, mục đích của Hội Luật gia Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của địa phương; các cấp hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nỗ lực không ngừng xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Hoạt động công tác Hội gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị, đã góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã thực hiện tốt các hoạt động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và Trung ương; tích cực phối hợp tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến các luật mới ban hành trong nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được triển khai có hiệu quả, nhất là việc tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nhân dân vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc. Tích cực tham gia công tác hoà giải ở cơ sở, góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ cộng đồng dân cư; phối hợp tham gia tốt vào các hoạt động cải cách hành chính, cải cách tư pháp ở địa phương. 

6.9a.png
Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đồng chí chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có liên quan đến hoạt động của Hội; sau Đại hội, phải quán triệt ngay đến toàn thể hội viên xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hàng năm, quý, tháng, giao chỉ tiêu cho các huyện hội và các chi hội trực thuộc nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết của Đại hội; các cấp hội cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, gương mẫu chấp hành pháp luật; năng động đổi mới phương thức hoạt động và thực hiện triển khai quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể hội viên. Tăng cường củng cố tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở, quan tâm, tạo điều kiện để thành lập các huyện hội, chi hội trực thuộc tại các cơ quan, đơn vị đến nay chưa thành lập được hội luật gia; phát triển, thu hút hội viên luật gia trẻ, gắn với việc đảm bảo chất lượng hoạt động của hội viên; phát huy năng lực chuyên môn và tập hợp những hội viên luật gia có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp trong đội ngũ Hội Luật gia tỉnh, nâng cao năng lực tư vấn, phản biện, giám sát xã hội, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của các hội viên. Tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các luật, tăng cường hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách và các hoạt động hòa giải cơ sở, cải cách tư pháp, cải cách hành chính và các hoạt động khác theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hợp với các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ III (2019 - 2024) đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh 23 đồng chí, Ban Thường vụ Hội 09 đồng chí, Ban Kiểm tra 03 đồng chí; dự đại biểu cấp trên 03 đồng chí; đồng chí Lê Hồng Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ III. Ban Thường trực Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ III (2019-2024) gồm Chủ tịch và 03 phó chủ tịch (trong đó, 01 phó chủ tịch chuyên trách, 02 phó chủ tịch kiêm nhiệm).
PLSƠNCác ý kiến của bạn đọc
 

 


 
Không có quảng cáo