Chính trị
Thường trực Tỉnh ủy làm việc định kỳ với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan

[ Cập nhật vào ngày (13/12/2019) ] - [ Số lần xem: 677 ]

Ngày 28/11/2018, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi làm việc định kỳ với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Báo Hậu Giang, Trường Chính trị tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Cùng dự buổi làm việc có đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở: Nội vụ, Tài chính và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


Trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của tỉnh, cụ thể: các cơ quan khối đảng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo tốt công tác chính trị, tư tưởng, học tập, quán triệt và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các cuộc làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các đoàn của Trung ương, địa phương; công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp đúng hướng dẫn của Trung ương; công tác kiểm tra, giám sát tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường, gắn với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; công tác dân vận của Đảng có nhiều chuyển biến, nhất là công tác dân vận chính quyền; tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị có bước cải thiện; công tác đào tạo lý luận chính trị được quan tâm,... Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị còn một số mặt hạn chế cần tiếp tục quan tâm: Tính chủ động trong tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ chưa cao; việc triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch số 77-KH/TU của Tỉnh ủy một số đơn vị còn lúng túng, tiến độ còn chậm; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có nâng lên, nhưng có lúc, có việc chưa chặt chẽ; việc phối hợp tổng hợp báo chính trị Đại hội Đảng thực hiện rất chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra,...

29.11.2019 b.png
Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; đã chủ động đánh giá, phân tích, dự báo được tình hình và tham mưu, phục vụ tốt công tác điều hành của cấp ủy. Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị từng cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, sớm hoàn thành các công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch để chuẩn bị tổng kết năm; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về Trung ương theo quy định. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu nâng cao kỹ năng công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo tham mưu đúng quy định; kiểm tra, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm ký 2020-2025. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động xây dựng quy chế phối hợp công tác với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực khoa giáo. Ban Nội chính Tỉnh ủy rà soát, đánh giá toàn diện tình hình công tác chuyên môn và công tác cán bộ của các cơ quan khối nội chính, làm cơ sở tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kiện toàn, đảm bảo hoạt động hiệu quả và nâng cao chất lượng tham mưu. Ban Dân vận Tỉnh ủy: Thường xuyên theo dõi, nắm chặt tình hình dân tộc, tôn giáo, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Thường trực chỉ đạo, không để hình thành, phát sinh “điểm nóng”. Đảng ủy Khối các cơ quan và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ chức cơ sở đảng. Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức, tích cực phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo dõi thực hiện chương trình công tác cấp ủy. Trường Chính trị tỉnh và Báo Hậu Giang rà soát, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các đề tài nghiên cứu khoa học do trường thực hiện. Tăng cường tin, bài tuyên truyền, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phát triển loại hình báo điện tử, hạn chế số lượng báo giấy; sớm chuyển Báo Hậu Giang đơn vị dự toán về trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.Hoàng ÝCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 22
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 22
Quảng cáo
Không có quảng cáo