Chính trị
Hội nghị giao ban trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với các Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy

[ Cập nhật vào ngày (10/01/2020) ] - [ Số lần xem: 427 ]

Chiều ngày 09/01/2020, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với 63 văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước về kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang, có đồng chí Phan Thị Xuyến - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy


10.01.2020.png
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng thông qua Báo cáo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy. Theo đó, trong năm 2019, Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật là: Có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo cấp ủy; phối hợp tham mưu bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy phù hợp với quy chế làm việc, quy định mới của Trung ương và thực tiễn địa phương; tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng đối tượng các văn bản được gửi đến; công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương, các ban, bộ, ngành và các địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo được quan tâm nâng cao chất lượng; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế,…

Nhìn chung, năm qua, Văn phòng Trung ương Đảng, các Văn phòng Tỉnh ủy, thành ủy đã đoàn kết, phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, khắc phục khó khăn hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2019 với khối lượng công việc lớn, chất lượng được nâng lên, góp phần thực hiện được hầu hết các nhiệm vụ, mục tiêu được giao, tiếp tục khẳng định vị thế, sự tín nhiệm của cấp ủy đối với Văn phòng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các văn phòng đã nêu lên 12 ý kiến, phát biểu và 02 ý kiến giải trình của Văn phòng Trung ương Đảng. Đặc biệt ở các vấn đề: Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác chuẩn bị đại hội các cấp; công tác văn phòng phục vụ chung; ứng dụng công nghệ -  thông tin trong tham mưu, giúp việc; xử lý các văn bản mật; thời gian phản hồi các văn bản theo yêu cầu của Trung ương;…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhận định: “Năm 2019 là năm bản lề trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, trước nhu cầu đổi mới của đất nước, nhu cầu của nhân dân, vấn đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, hệ thống các văn phòng cấp ủy đã hoạt động tăng tốc, tập trung nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Ghi nhận những đóng góp của hệ thống văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy trong thời gian qua, đồng thời, đồng chí yêu cầu thời gian tới, các văn phòng cần bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác năm 2020 của cấp ủy, tập trung tham mưu cho cấp ủy cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp; đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa công tác văn phòng và ứng dụng mạnh công nghệ thông tin; chủ động tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh các văn phòng phối hợp tham mưu thực hiện hiệu quả 6 nội dung nêu trong Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020 và chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí gửi lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động làm công tác văn phòng một năm mới thành công, vui tươi, hạnh phúc, ra sức phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 71
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 72
Quảng cáo
Không có quảng cáo