Chính trị
Hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng

[ Cập nhật vào ngày (03/06/2020) ] - [ Số lần xem: 185 ]

Ngày 1/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng đánh giá tình hình kết quả công tác những tháng đầu năm và triển khai, nhiệm vụ công tác tháng 6 cuối năm 2020.


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang, có đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Thiện Nhơn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng đại diện một số sở, ban, ngành.

2.6d.png
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trình bày tóm tắt báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2020. Đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, đại hội đảng bộ các cấp có thành công thì mới góp vào sự thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, trong tháng 6, toàn ngành phải tham mưu hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm, thí điểm cấp trên trực tiếp cơ sở, chuẩn bị tổ chức đại hội cấp trên cơ sở; chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Trước mắt là hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở; đại hội cấp trên cơ sở đảm bảo chất lượng và kế hoạch đã đề ra. 

Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu toàn ngành cần quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 khóa XII, nhất là nội dung về công tác nhân sự. Quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp cần gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu chỉ đạo chặt chẽ việc giới thiệu, lựa chọn nhân sự đảm bảo đúng quy định; thẩm định nội dung văn kiện, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên,..

Ban Tổ chức Trung ương thông tin, trong 5 tháng đầu năm, toàn ngành đã chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các đề tài, đề án, nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Nổi bật là hoàn thành việc tổng kết và ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tổng kết và xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, nguyên tắc và căn cứ phân bổ số lượng đại biểu của các đảng bộ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cơ bản hoàn thành 11 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đề án trình cấp ủy, được ghi nhận và đánh giá cao. Công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, bám sát tiến độ, chất lượng theo tinh thần Chỉ thị 35 và các quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp ủy về đại hội đảng các cấp. Đến ngày 25-5, cả nước có 25.938 tổ chức cơ sở đảng tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, chiếm 48,5%. 

Riêng tỉnh Hậu Giang hoàn thành hơn 99% đại hội cấp cơ sở, là một trong số những địa phương trên cả nước như: Yên Bái (100%), Thái Bình (97,85%), Bình Phước (95,86%),.. đã chủ động khắc phục khó khăn đột xuất, do đại dịch Covid-19, tích cực chuẩn bị, tổ chức và cơ bản hoàn thành đại hội cấp cơ sở trong tháng 5/2020, sớm hơn 1 tháng so tiến độ kế hoạch đề ra. Chủ động tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. 

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kết luận về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với kỷ niệm 90 Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Ngoài ra, tỉnh còn tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo”.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị: Trong tháng, toàn ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; tham mưu hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm… theo kế hoạch đề ra; chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng với việc chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng cấp cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện nghiêm túc Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.
Kim NgânCác ý kiến của bạn đọc