Chính trị
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

[ Cập nhật vào ngày (31/07/2020) ] - [ Số lần xem: 179 ]

Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 7 năm 2020, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, đây là đơn vị cấp trên cơ sở cuối cùng của tỉnh tổ chức Đại hội.


Tham dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Năm năm qua, với sự quyết tâm cao và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra, cụ thể: (1) Các cấp ủy tăng cường phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thực hiện hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do cấp trên giao; tham mưu tốt cho Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (đạt so với Nghị quyết). (2) 100% đảng viên; 95% công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. (đạt so với Nghị quyết). (3) Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) hàng năm theo đúng hướng dẫn của cấp trên. (đạt so với Nghị quyết). (4) Tỷ lệ đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 95,26% (vượt 0,26% so với Nghị quyết); hạn chế thấp nhất tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ và bị xử lý kỷ luật. (5) Mở 70/28 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và các lớp chuyên đề, đạt 250%. (vượt 150% so với Nghị quyết). (6) Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh mở 9/7 lớp Trung cấp lý luận chính trị, đạt 128,57%. (vượt 28,57% so với Nghị quyết). (7) Kết nạp 1.283/650 đảng viên, đạt 190,46%. (vượt 90,46% so với Nghị quyết). (8) Đoàn Thanh niên và Công đoàn đạt vững mạnh cả nhiệm kỳ; có 90% các tổ chức đoàn thể trực thuộc đạt vững mạnh hàng năm. (đạt so với Nghị quyết). (9) Thành lập được 11/5 tổ chức cơ sở đảng, đạt 220%. (vượt 120% so với Nghị quyết).  

30.7b.png
Đ/c Lê Tiến Châu , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhận hoa sau khi tặng bức trướng chúc mừng đại hội

Đạt được những kết quả trên là do Đảng ủy khối đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các cơ quan, đơn vị. Nắm và giải quyết tốt diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên, vun đắp nội bộ đoàn kết. Nhất là sau khi thực hiện Quyết định của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về hợp nhất 02 đảng ủy khối, thành Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức, từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ và chất lượng đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cũng được quan tâm và làm tốt. Phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc được đổi mới theo hướng: dân chủ - khoa học - hiệu lực - hiệu quả; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định rõ nét và nâng tầm.

Những thành tích nêu trên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong thời gian qua là quan trọng và rất có ý nghĩa, thể hiện tinh thần cách mạng tiến công, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của Đảng bộ. Nhưng Đảng bộ cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng vẫn còn một số hạn chế, cần phải khắc phục, như trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm trình bày trước Đại hội. Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lưu ý, rút kinh nghiệm, kịp thời và nghiêm túc khắc phục những hạn chế để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện hơn trong thời gian tới. Đồng thời, lưu ý một số vấn đề mà Đảng bộ cần quan tâm: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ là cùng với toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh phải hết sức quan tâm lãnh đạo và đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”; giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động không ngừng nâng cao ý thức cách mạng, tinh thần tận tụy với công việc, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên, phát triển đảng viên mới, kiện toàn đội ngũ cán bộ đúng chuẩn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đổi mới phương thức và thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng. Chú trọng xây dựng Ban chấp hành đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ, gắn với nâng cao năng lực hoạt động của cấp ủy cơ sở và đội ngũ cán bộ chuyên trách - thực hiện đúng quy hoạch, quy trình công tác cán bộ theo phân cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Tiếp tục xây dựng và phát động phong trào thi đua, yêu nước, yêu quê hương, củng cố xây dựng các đoàn thể hoạt động đúng chức năng - quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngày một tốt hơn.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, phát triển” cùng tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu trước Đảng bộ, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư và 02 Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí; đồng chí Mã Thị Tươi tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 35 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết.
Hoàng ÝCác ý kiến của bạn đọc
 

 


 
Không có quảng cáo