Chính trị
Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc

[ Cập nhật vào ngày (31/07/2020) ] - [ Số lần xem: 228 ]

Ngày 30/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1614/KH-UBND về việc triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


Theo đó, các cơ quan liên quan và địa phương thực hiện việc tuyên truyền về các vấn đề di cư quốc tế như di cư hợp pháp, an toàn; di cư trái phép; mua bán người,... hướng đến các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, dễ tiếp cận và đa dạng hình thức; nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về các vấn đề di cư quốc tế.

31.7.2020.png
Hội thảo về chính sách hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương

Nắm chắc tình hình an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động di cư, số lượng công dân trên địa bàn di cư ra nước ngoài, người nước ngoài tại địa phương và người di cư hồi hương để có biện pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp. Tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động di cư trái phép và đưa người di cư trái phép, mua bán người.

Đồng thời, ban hành các giải pháp, chính sách sát với tình hình thực tiễn trên cơ sở ưu tiên, trọng tâm của địa phương. Nghiên cứu, lồng ghép các vấn đề di cư vào các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới tình trạng di cư trái phép, mua bán người. Trong đó chú trọng đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, bền vững đi đôi với giải quyết việc làm tại chỗ, xây dựng các giải pháp tạo điều kiện cho người nước ngoài hòa nhập và gắn kết với cộng đồng người dân tại địa phương.

Quản lý chặt chẽ việc đưa lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài, nâng cao chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hướng chuyển dịch của các nhóm ngành nghề mới. Cùng với đó, tăng cường hỗ trợ lao động di cư về các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin lao động, việc làm; tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Kế hoạch nhằm thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của tỉnh trong việc triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để quản lý di cư hiệu quả vì mục tiêu phát triển bền vững của địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý di cư quốc tế thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trên cơ sở minh bạch, dễ tiếp cận, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ, đặc biệt là nhóm phụ nữ và trẻ em.Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


 
Không có quảng cáo