Chính trị
Văn phòng Tỉnh ủy: Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020

[ Cập nhật vào ngày (18/12/2020) ] - [ Số lần xem: 253 ]

Ngày 17/12, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Dự Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy.


Toàn thể Hội nghị đã được nghe trình bày báo cáo thực hiện Nghị quyết năm 2020 và triển khai chương trình hành động năm 2021 của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy; tình hình hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; hoạt động Công đoàn; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Tỉnh ủy và Công đoàn; quy chế làm việc; quy định trình tự tiếp nhận, ban hành văn bản và tổ chức hội nghị của Văn phòng Tỉnh ủy; nội quy cơ quan; kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021; kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ quan; chương trình kiểm tra, giám sát của Văn phòng Tỉnh ủy năm 2021.

Qua đó, nhiều ý kiến phát biểu của cán bộ, công chức, người lao động đã nêu lên nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tập thể và những mong muốn được Đảng ủy và Công đoàn Văn phòng quan tâm, chia sẻ trong thời gian tới.

18.12c.png
Quang cảnh Hội nghị

Năm qua, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, chủ động, nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thành khối lượng công việc khá lớn, chất lượng từng bước được nâng lên; hầu hết các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra đều đảm bảo theo tiến độ.

Trong công tác xây dựng đảng, luôn quan tâm, chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai đầy đủ, kịp thời, đã nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về đường lối đổi mới của Đảng, ổn định tư tưởng, trách nhiệm với công việc được giao; chủ động tham mưu một số vấn đề quan trọng; ra sức khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ đã phát huy hiệu quả, từng bước nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Chất lượng sinh hoạt các chi bộ từng bước đồng đều; công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm thực hiện.

Song song đó, hoạt động công đoàn ngày càng đổi mới và đi vào thực chất; phát động nhiều phong trào thi đua gắn với từng sự kiện chính trị, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực và ý nghĩa để chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và của Tỉnh; tham gia tốt các hoạt động, phong trào do công đoàn cấp trên phát động và đạt nhiều thành tích cao.
Công tác tham mưu, giúp việc ngày càng chặt chẽ, chất lượng nâng lên, giúp cho Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020.

Công tác phục vụ được đổi mới theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đáp ứng sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy. Công tác tài chính, quản trị có nhiều cố gắng, nhất là thực hiện quy định phục vụ chung, góp phần cho công tác phục vụ ngày càng tốt hơn.

18.12e.png
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh  Trần Văn Huyến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy và các chi bộ trực thuộc, cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, đề nghị trong năm 2021, tập thể Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy tốt hơn nữa sự gương mẫu trong công tác và sinh hoạt; kỷ luật phát ngôn và giữ gìn bí mật nhà nước. Ngoài ra, không ngừng trao dồi đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh; nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, lãnh đạo Văn phòng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, người lao động có môi trường làm việc thân thiện và khoa học.

Dịp này, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho chi bộ Tổng hợp đã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh năm 2020; Văn phòng Tỉnh ủy trao bằng khen cho 03 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 13 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 121
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 121
Quảng cáo
Không có quảng cáo