Chính trị
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

[ Cập nhật vào ngày (30/12/2020) ] - [ Số lần xem: 235 ]

Ngày 25/12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan, đơn vị trong toàn Tỉnh.


Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025, là sự kiện có ý nghĩa trọng đại để định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, quân và dân Hậu Giang phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua, nỗ lực thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra, phấn đấu xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trong Tỉnh. Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Do đó, đồng chí đề nghị việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết phải được thực hiện tốt, nhằm tạo nhận thức đúng, đầy đủ và tìm giải pháp để đưa Nghị quyết của Đảng bộ sớm thực hiện, khắc phục tình trạng Nghị quyết thì đúng, thì hay nhưng lại chậm đi vào cuộc sống.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo khái quát chung về quá trình xây dựng Nghị quyết; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đột phá; nhiệm vụ và các giải pháp về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại nhiệm kỳ 2020 - 2025; Video Clip Tọa đàm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống “Hậu Giang trong nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Ngoài ra, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những định hướng trong công tác xây dựng Đảng, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp, thương mại, dịch vụ,… trong thời gian tới.

30.12.20.b.png

Hội nghị tại điểm cầu cấp Tỉnh

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị từng cán bộ, đảng viên tùy theo vị trí công tác của mình, cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy và chính quyền lãnh đạo và tổ chức thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị được giao; bảo đảm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà nghị quyết Đại hội đề ra. Cụ thể: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết trong toàn Đảng bộ; xác định rõ các nhiệm vụ trong tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các giải pháp, để sớm đạt được mục tiêu đề ra; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp việc triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết. Đặc biệt, các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ Tỉnh và Đại hội cấp mình thiết thực, hiệu quả. 

Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 108
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 108
Quảng cáo
Không có quảng cáo