Chính trị
Thông báo nhanh kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

[ Cập nhật vào ngày (18/02/2021) ] - [ Số lần xem: 109 ]

Sáng ngày 03/02, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 01/2021, thông báo nhanh kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông tin chuyên đề về công tác đối ngoại bằng hình thức trực tuyến.


Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

4.2d.png
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Ở Hậu Giang, dự Hội nghị có các đồng chí Thường Trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; lãnh đạo sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và 08 điểm cầu cấp huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày 01/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội đã thành công tốt đẹp và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đại hội đã thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng như: Báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí (180 đồng chí chính thức và 20 đồng chí dự khuyết). Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu Bộ chính trị gồm 18 đồng chí; đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí, do đồng chí Trần Cẩm Tú làm Chủ nhiệm.

Đại hội thông qua Nghị quyết, trong đó đề ra mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Cũng trong chương trình Hội nghị, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương đã thông tin về chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021”. Theo đó, trong năm qua, công tác đối ngoại đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, đảm nhận tốt các vị trí quan trọng được giao. Công tác đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, hoạt động đối ngoại linh hoạt, mềm dẻo phù hợp với bối cảnh của tình hình mới.

Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã tác động mạnh mẽ đến các mối quan hệ quốc tế. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước ta đã xác định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển, đảm bảo lợi ích quốc gia, xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện. Cùng với đó, đẩy mạnh các quan hệ song phương, nâng tầm quan hệ đa phương, coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và quan hệ với các đối tác, nhất là đối tác chiến lược, đấu tranh chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tổ chức quán triệt các nội dung tại Hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đất nước ta đạt được trong năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, kịp thời đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, tiếp tục quan tâm tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo các biện pháp an toàn cho người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 64
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 65