Tin kinh tế
Thành tựu 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

[ Cập nhật vào ngày (30/10/2019) ] - [ Số lần xem: 1771 ]

Hậu Giang là một trong những tỉnh dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM). Tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM 2010 - 2020, Hậu Giang là một trong 19 bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương được vinh danh và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang.


ntm.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (bìa trái, hàng đầu)
 trao Huân chương Lao động hạng Nhất về công tác xây dựng NTM cho Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

Hậu Giang được biết đến là tỉnh thuần nông có diện tích đất nông nghiệp chiếm trên 85% diện tích đất tự nhiên và trên 70% dân số sống ở nông thôn. Vì vậy, ngay khi thành lập tỉnh ngày 01/01/2004, Hậu Giang luôn xác định phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn giữ vai trò quyết định, là nền tảng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc hết sức trách nhiệm, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Mặc dù, Hậu Giang còn nhiều khó khăn về nguồn lực, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, thời tiết bất thường, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ và có xuất phát điểm khá thấp so với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới,... với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã đạt được một số kết quả như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện luôn được quan tâm hàng đầu, xây dựng nông thôn mới được đưa vào Nghị quyết đại hội Tỉnh đảng bộ, trên cơ sở đó Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10 ngày 12/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chỉ thị số 30 ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, HĐND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn, UBND tỉnh ban hành nhiều Chương trình, Đề án, dự án và kế hoạch hàng năm để thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Hậu Giang.

ảnh 2 chia sẻ tại hội nghị.jpg
Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang chia sẻ tại Hội nghị

Chia sẻ tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương tình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết: Phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa thiết thực của Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí; làm tốt công tác đối thoại với Nhân dân; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Phát huy sức mạnh của Nhân dân vì Nhân dân thực sự là chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới, lấy nền tảng sức dân là cơ bản, các ngành hỗ trợ, định hướng giúp các địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. Thực tiễn cho thấy, ở địa phương nào đoàn kết nội bộ tốt, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, người đứng đầu thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết liệt vào cuộc bằng “cái tâm, cái tầm” của mình, cán bộ gương mẫu, thực hiện trước, phân công cụ thể, rõ ràng,... nơi đó có phong trào xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Phải chủ động xây dựng, triển khai sớm, kế hoạch cần cụ thể, sát đúng với từng địa phương, đơn vị; quá trình tổ chức thực hiện phải chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc; quan tâm, chú trọng công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là thi đua trong cộng đồng dân cư, khen thưởng cá nhân tiêu biểu, tạo được sự khích lệ, phấn khởi trong dân sẽ góp phần tích cực trong chuyển đổi nhận thức của người dân, nâng cao tính tự giác trong hưởng ứng, tham gia thực hiện Chương trình. Phải có bộ máy giúp việc đủ năng lực, là yếu tố quan trọng đảm bảo cho công tác chỉ đạo có hiệu quả; trong quá trình tổ chức thực hiện không chủ quan, nóng vội vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vừa đúc kết thực tiễn, phải biết kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm thành công từ các chương trình mục tiêu, các phong trào quần chúng trước đây để vận dụng sáng tạo vào xây dựng nông thôn mới. Trong đó có bài học xuyên suốt đó là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, với khẩu hiệu “Thống nhất - Tự giác - Hợp tác - Phát triển”.

Qua gần 10 năm thực hiện đến nay, tỉnh Hậu Giang đã có 29/53 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 54,72%, đạt 100% chỉ tiêu Trung ương giao; có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân là 15,6 tiêu chí/xã, các xã còn lại hiện đạt ít nhất từ 8 tiêu chí trở lên (dự kiến cuối năm 2019 có thêm 1 xã  đạt chuẩn NTM và năm 2020 thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã lên 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới). Phong trào xây dựng NTM được lan tỏa khắp nơi, từ cán bộ đến nhân dân trong tỉnh đồng lòng thực hiện; bộ mặt nông thôn thay đổi từng ngày, thu nhập của người dân được cải thiện nhờ có sinh kế ổn định từ phong trào xây dựng NTM. Qua 10 năm, bộ mặt nông thôn có sự chuyển biến tích cực, đổi mới rõ nét, đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) duy trì ở mức khá, bình quân đạt 6,82%/năm; thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh tăng trên 3 lần (từ 13,18 triệu đồng năm 2010, dự kiến đến cuối năm 2019 đạt trên 41 triệu đồng), riêng các xã nông thôn mới đều đạt trên 42 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2018 là 7,13%, dự báo năm 2019 giảm còn khoảng 5,13% (theo chuẩn hộ nghèo mới), riêng đối với các xã nông thôn mới đều có tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề tăng từ 40,1% năm 2010 lên 49,18% năm 2018; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh trên 83,6%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia tăng từ 81,8% lên 96,6%; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và bê tông hóa trên trên 651 km đường, 357 cây cầu, tổng kinh phí trên 2.200 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách hơn 740 tỷ đồng; nguồn ngân sách Trung ương phân bổ trực tiếp để đầu tư tiêu chí giao thông là trên 93 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn tỉnh, có 52/53 xã có đường ô tô về đến trung tâm xã, đạt 98,1% và 407/407 ấp có đường xe 2 bánh đi lại được trong 2 mùa mưa nắng, đạt 100%.

ảnh 4 Gian hàng trưng bày các sản phẩm địa phương tại Hội nghị.jpg
Gian hàng trưng bày các sản phẩm địa phương tại Hội nghị

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư, cùng với việc thực hiện các chương trình, dự án, đề án về nông nghiệp, đặc biệt là Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp sản xuất nông nghiệp có những bước phát triển mới, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có thu nhập trên 500 triệu đồng/ha, thu nhập trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp được nâng lên, bước đầu đã hình thành một số mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp (lúa, mía, mãng cầu, chanh không hạt, khóm,...). Bên cạnh đó, tỉnh đã có nhiều chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm thực hiện thành công, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nổi bật là mô hình canh tác lúa thông minh “Sử dụng phân bón vùi 1 lần cho cả vụ” thay việc bón phân nhiều đợt theo canh tác truyền thống đã mang lại nhiều kết quả tích cực về mặt kinh tế - xã hội, tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao và giúp người dân tiếp cận với các quy trình sản xuất mới mang tính bền vững, tạo tiền đề để thúc đẩy việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh; dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang (do Ngân hàng Thế giới tài trợ) đã góp phần thay đổi mới phương thức canh tác lúa truyền thống của nông dân sang hướng bền vững, an toàn và bảo vệ môi trường, đặc biệt là nâng cao chuỗi giá trị cho ngành hàng lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất nông dân, hình thành và phát triển các hợp tác xã kiểu mới (500 hộ/500 ha). Ngoài ra, trong thời gian qua, Hậu Giang có hợp tác với Tổ chức Quỹ Toàn cầu hóa nông thôn mới SGF (Hàn Quốc) thực hiện hỗ trợ xây dựng 2 làng nông thôn mới (2 hợp tác xã), mỗi hợp tác xã được đầu tư các công trình nhà văn hóa, trụ sở làm việc, kho chứa và các trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp một cách thiết thực và đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong phương thức sản xuất.
Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc