VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH ỦY
Quyết định số 2559-QĐ/TU ngày 02/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về việc bổ sung Quyết định số 2558-QĐ/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

[ Cập nhật vào ngày (03/02/2020) ] - [ Số lần xem: 364 ]

 Về việc bổ sung Quyết định số 2558-QĐ/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.Tập tin đính kèm

Tỉnh ủy Hậu GiangCác ý kiến của bạn đọc