Tin kinh tế
Không bàn lùi, chỉ bàn làm cho hiệu quả

[ Cập nhật vào ngày (02/11/2020) ] - [ Số lần xem: 131 ]

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào chiều ngày 28/10/2020.


29.10a.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Ngoài ra, đồng chí đề nghị 12 sở, ban, ngành tỉnh đã đăng ký thủ tục hành chính thực hiện theo nguyên tắc 4 “tại chỗ” rà soát, bổ sung thêm; đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị để vận hành hiệu quả 4 nguyên tắc tại chỗ; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc 4 “tại chỗ”. Các sở, ngành còn lại rà soát, đăng ký kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc 4 “tại chỗ” bắt đầu thực hiện trong 01/12/2020. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công xây dựng ngay Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm; Quy chế quản lý, lưu trữ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính, quản lý dấu tại Trung tâm ban hành chậm nhất 30/11/2020; đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; phối hợp với Tỉnh đoàn Hậu Giang bố trí đoàn viên, thanh niên đến Trung tâm để hướng dẫn cho người dân nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, triển khai trước ngày 15/11/2020; đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành khẩn trương thực hiện thủ tục hành chính đúng theo nguyên tắc 4 “tại chỗ” rà soát lại để tăng số thủ tục hành chính tại chỗ; thủ tục thực chất, phát sinh cụ thể hoặc cộng thêm tăng số lượng thủ tục đó lên và chuẩn bị tổ chức Lễ Công bố thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chậm nhất ngày trong tháng 11/2020,... 

Theo báo cáo, hiện nay có 12 sở, ngành Tỉnh đã đăng ký với tổng số là 124 thủ tục hành chính theo nguyên tắc 4 tại chỗ; trong đó, 32 thủ tục được đăng ký tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; còn lại là 92 thủ tục hành chính đăng ký thực hiện tại trung tâm.
Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 139
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 139
Quảng cáo
Không có quảng cáo