Tin kinh tế
Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy về thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (29/11/2019) ] - [ Số lần xem: 1876 ]

Ngày 26/11/2019, tại Hội trường Huyện ủy, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; cùng đoàn công tác của tỉnh có buổi làm việc về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019 của huyện Vị Thủy.


28.11a.png
Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy tập trung chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 để thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp; chủ động phối hợp, quan tâm công tác phát triển du lịch, khai thác tốt tiềm năng sẵn có, kết nối Thiền Viện Trúc Lâm với Khu du lịch sinh thái Việt - Úc, tạo điểm nhấn về du lịch của địa phương; đẩy mạnh công tác lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Tăng cường công tác xã hội hóa chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng và công tác Đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, trọng tâm là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị trọng tâm của tỉnh và của đất nước, các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2020. 

Theo báo cáo, đến nay huyện đã thực hiện đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu, 01 chỉ tiêu không đạt, 01 chỉ tiêu chưa xét; trong đó, một số kết quả nổi bật như: tổng vốn đầu tư trên địa bàn là 2.150 tỷ đồng, đạt 101,39% so với Nghị quyết; giá trị sản xuất ước thực hiện là 250 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ là 2.670 tỷ đồng, đạt 102,29% so với kế hoạch; sản xuất nông nghiệp có bước chuyển tích cực, một số mô hình đạt kết quả khả quan; thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền phục vụ các sự kiện, kỷ niệm lớn trong năm 2019 gắn với chăm lo tốt cho nhân dân; tổ chức thành công lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Vị Thủy an toàn, ý nghĩa, tiết kiệm. Quan tâm chỉ đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc