Tin kinh tế
Tăng cường đầu ra cho nông sản Hậu Giang

[ Cập nhật vào ngày (17/11/2020) ] - [ Số lần xem: 214 ]

Để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tỉnh Hậu Giang nắm bắt tình hình cung cầu thị trường, xu hướng tiêu dùng hàng hóa để chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh hướng đến ổn định sản lượng, giảm tình trạng cung hoặc thiếu cung về sản phẩm, hạn chế tổn thất cho người nông dân; nâng cao giá trị nông sản. Duy trì đẩy mạnh hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản của tỉnh Hậu Giang với thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, sản phẩm, hàng hóa được sản xuất đến người tiêu dùng, các đơn vị phân phối để biết đến, ưu tiên lựa chọn, kết nối, tiêu thụ, từng bước chiếm lĩnh, đứng vững trên thị trường nội địa, hỗ trợ, đưa hàng hóa vào kênh phân phối nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Tăng cường hoạt động liên kết, xúc tiến thương mại giữa tỉnh Hậu Giang và các tỉnh, thành trên cả nước. Với mục đích đó, vừa qua Tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ chỉ đạo công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tại thị trường trong và ngoài nước.

Khóm là một trong những mặt hàng nông sản thế mạnh của Hậu Giang.jpg
Khóm là một trong những mặt hàng nông sản thế mạnh của Hậu Giang

Trong đó, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Công tác thông tin quảng bá về chất lượng, thương hiệu sản phẩm, hàng hóa, nhất là sản phẩm nông, thủy sản, trái cây, sản phẩm trong mùa vụ thu hoạch, sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP của Tỉnh để người tiêu dùng trong và ngoài nước biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng, thương hiệu, khả năng cung ứng, từ đó ưu tiên lựa chọn tiêu dùng sản phẩm; triển khai hiệu quả các hoạt động quảng bá, kết nối cung - cầu sản phẩm hàng hóa của Tỉnh với thị trường trong và ngoài nước; nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà sản xuất; khảo sát địa điểm để xây dựng và phát triển điểm bán hàng cố định cho các công ty, doanh nghiệp tại tỉnh Hậu Giang, thông tin mời doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất kinh doanh của các tỉnh, thành phố đăng ký tham gia thực hiện; kịp thời động viên, khen thưởng các đơn vị, doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có uy tín, tích cực tham gia hoạt động quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa nông, thủy sản, trái cây,… của tỉnh Hậu Giang với thị trường trong và ngoài nước.

Để đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật, Tổ chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó Sở Công Thương chủ trì, phối hợp tổ chức tốt hoạt động quảng bá về chất lượng, thương hiệu sản phẩm hàng hóa; các hoạt động, hình thức hỗ trợ quảng bá, kết nối của tỉnh Hậu Giang, chú trọng đến thông tin, kết nối cho sản phẩm trong mùa vụ thu hoạch, sản phẩm khó khăn trong tiêu thụ sản xuất. Đồng thời, thường xuyên tổng hợp, cập nhật nhu cầu kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các đơn vị sản xuất, nuôi trồng của tỉnh phục vụ cho công tác tổ chức các hình thức kết nối cung - cầu sản phẩm hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường; sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích,… để thông tin đến đơn vị sản xuất, nuôi trồng, cung ứng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn nhằm dễ dàng đưa sản phẩm hàng hóa của Tỉnh vào hệ thống phân phối hiện đại.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 98
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 98
Quảng cáo
Không có quảng cáo