Tin kinh tế
Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển

[ Cập nhật vào ngày (06/01/2022) ] - [ Số lần xem: 529 ]

Đây là chủ đề chỉ đạo trong năm 2022 được đặt ra tại Hội nghị Chính phủ trực tuyến với các địa phương nhằm triển khai Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa VX về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 vào ngày 05/01/2022.


Tại điểm cầu Chính phủ, dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Dự tại điểm cầu Hậu Giang, có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

6.1.png
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận đối với các báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; dự thảo các Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Theo đó, năm 2021 với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và các kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh đất nước gặp những khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Bên cạnh việc chịu tác động không nhỏ của bối cảnh thế giới, ở trong nước, dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư với diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất kinh doanh, tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương Đảng; những quyết sách đặc thù phục vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; giám sát hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, sự chuyển hướng đúng, kịp thời chiến lược “phòng, chống dịch Covid-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” của Chính phủ và sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cả nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ trong toàn hệ thống và trên các lĩnh vực.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 là ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương. Từ giữa tháng 10/2021, Chính phủ đã có quyết định chuyển hướng kịp thời để ứng phó với dịch Covid-19 với việc ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP nhằm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Từ một nước có tỷ lệ tiêm vắc xin rất thấp, Việt Nam đã vượt lên là 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin cao nhất trên thế giới. Số ca nhiễm, chuyển nặng, tử vong đang có chiều hướng giảm trong thời gian gần đây. Điều này khẳng định, đây là quyết sách và là nền tảng quan trọng để phục hồi kinh tế trong Quý IV/2021 và năm 2022. Cùng với đó, nền kinh tế đã dần được mở cửa trở lại và cho thấy các tín hiệu phục hồi tích cực khi GDP quý IV tăng 5,22%, cao hơn so với mức tăng 4,61% cùng kỳ năm 2020. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng 1,84% so với năm trước; các cân đối lớn được bảo đảm. Tăng trưởng kinh tế tăng 2,58%. Thu ngân sách nhà nước cả năm vượt dự toán, đạt trên 1,563 triệu tỉ đồng; bội chi ngân sách nhà nước ước dưới 4%, thấp hơn so với dự toán Quốc hội quyết định (4% GDP). Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 22,6%, đạt 668,5 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay; trong đó xuất siêu ước đạt 4 tỉ USD. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng 9,2%. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo giá hiện hành tăng 3,2% so với năm 2020. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước,…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh trong bối cảnh khó khăn, Chính phủ, địa phương và toàn hệ thống chính trị cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2022, đồng chí mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần triển khai hiệu quả các kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, với tinh thần liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đàon kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2022, tạo tiền đề cho thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính Phủ nhấn mạnh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng năm 2021 toàn hệ thống chính trị đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Nổi bậc với 10 điểm sáng, cụ thể: Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát; tăng trưởng GDP dần phục hồi kể từ quý IV/2021; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; xuất khẩu là điểm sáng, thặng dư thương mại ở mức khá; chuyển đổi số đạt nhiều bước tiến vượt bậc; phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân được chú trọng; hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhận định 5 rủi ro chính bên ngoài cùng với 6 khó khăn, thách thức từ nội tại. Trên cơ sở đó, đồng chí khẳng định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Bám sát Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2022 với tinh thần và chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển.” Trong đó, phải hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin cho các đối tượng theo các kế hoạch đã đề ra. Xây dựng kế hoạch nhập khẩu, sản xuất vắc xin, thuốc điều trị khoa học, an toàn, hiệu quả. Nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất y tế cơ sở, y tế dự phòng. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đặc biệt nguy cơ từ biến chủng mới Omicron,... Trước mắt, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào Tết Nguyên đán. Quản lý việc tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao, vui xuân, hội nghị, Tết trồng cây,... phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế một cách thực chất và hiệu quả hơn. Tăng cường xuất khẩu chính ngạch và xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trực tuyến. Tiếp tục phục hồi sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp; bảo đảm không để đứt gãy chuỗi cung ứng trong sản xuất; tháo gỡ các vướng mắc tồn tại trong thủ tục đầu tư, nhất là với các dự án bất động sản; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm nhất là hạ tầng về giao thông, năng lượng, y tế, văn hóa, giáo dục; tập trung xử lý các dự án kém hiệu quả, chậm tiến độ. Chuyển đổi nhanh tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp; thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc biệt nông sản xuất khẩu, phấn đấu đạt 50 tỷ xuất khẩu nông sản; xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng từng loại nông sản phù hợp lợi thế từng vùng, địa phương, gắn với phát triển hạ tầng logistics nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm chuỗi cung ứng thị trường trong nước. Đẩy mạnh quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh hợp tác công tư. Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên các dự án công nghệ cao, mô hình quản trị hiện đại, có tác động lan tỏa và kết nối với khu vực kinh tế trong nước. Có biện pháp hiệu quả thúc đẩy các dự án PPP. Xử lý nghiêm những trường hợp làm chậm, vi phạm quy định.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, Thủ tướng đề nghị, cụ thể hóa và triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua. Tiếp tục rà soát, ban hành và triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; triển khai các giải pháp phục hồi thị trường lao động. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy và tổ chức thi hành pháp luật; tổ chức nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, linh hoạt mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ về an ninh, quốc phòng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và triển khai hiệu quả công tác bảo hộ công dân.Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc