Văn hóa xã hội
Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (04/11/2019) ] - [ Số lần xem: 1140 ]

Sáng ngày 29-10-2019, Hội đồng khoa học Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường 2019 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang” do ThS. Hồ Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu làm chủ nhiệm đề tài.


Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học gồm có 05 thành viên do ThS. Sầm Hoàng Minh - Hiệu trưởng Trường làm Chủ tịch Hội đồng. Đến dự buổi nghiệm thu đề tài có các thành viên Hội đồng nghiệm thu và viên chức thực hiện đề tài khoa học.

1.11a.png
ThS. Sầm Hoàng Minh - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu tại buổi nghiệm thu 

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm thực hiện đề tài, ThS. Hồ Thanh Hải, chủ nhiệm đề tài trình bài báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang”. Theo đó, đề tài nêu ra tổng quan những cơ sở lý luận liên quan đến chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên. Từ đó, xây dựng hệ thống tiêu chí làm cơ sở khoa học cho việc đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh những giải pháp đã và đang thực hiện cần được tiếp tục phát huy, đẩy mạnh thực hiện cho phù hợp với điều kiện mới, đề tài đề xuất những giải pháp mới nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên Nhà trường trong thời gian tới. Cung cấp cách nhìn, đánh giá đầy đủ, khách quan về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu khoa học nói chung, nhiệm vụ nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên Nhà trường nói riêng. Từ đó, mỗi giảng viên Nhà trường nâng cao trách nhiệm bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực hơn trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học chung của giảng viên Nhà trường.

Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại biểu dự buổi nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài; đề tài mang tính cấp thiết. Nhóm nghiên cứu đề tài có sự chuẩn bị nghiên cứu sâu, thực hiện bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, ThS. Sầm Hoàng Minh - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nghệm thu thống nhất với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu đề tài tiếp thu các ý kiến phản biện, góp ý của thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài. Kết qủa chấm điểm và đánh giá xếp loại đề tài: đề tài đạt loại giỏi.

Song HươngCác ý kiến của bạn đọc