Văn hóa xã hội
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”

[ Cập nhật vào ngày (07/09/2020) ] - [ Số lần xem: 151 ]

Vừa qua, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức họp Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”.


Chủ nhiệm đề tài ThS. Sầm Hoàng Minh - Hiệu trưởng. Đề tài do Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện. PGS. TS. Nguyễn Quốc Dũng -UVHĐLLTW - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị. ThS. Hồ Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang thư ký.

7.9a.png
PGS. TS. Nguyễn Quốc Dũng - UVHĐLLTW - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị phát biểu 

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm thực hiện đề tài, ThS. Sầm Hoàng Minh Chủ nhiệm đề tài trình bài báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài “Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”.

Sau 18 tháng thực hiện, đề tài đã hoàn thành mục tiêu, nội dung đề ra, cụ thể:

Xây dựng cơ sở khoa học (cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, cơ sở pháp lý) về xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện mô hình chính quyền thân thiện cấp xã (01 mô hình xã hiệp Lợi và 01 mô hình phường Ngã Bảy) ở thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang. Vận hành thí điểm mô hình chính quyền thân thiện cấp xã. Đề xuất những giải pháp nhân rộng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã trong điều kiện thực tế ở Hậu Giang.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, công tâm các thành viên trong Hội đồng, thành viên phản biện và các ủy viên đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá: đây là công trình có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao. Nhóm nghiên cứu Đề tài có sự chuẩn bị nghiên cứu sâu, thực hiện bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra, việc khảo sát thực tế tại địa bàn được thực hiện bảo đảm nội dung, đề tài sát với thực tiễn. Tuy nhiên để báo cáo được hoàn thiện hơn, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần bổ sung đầy đủ các ý kiến của thành viên Hội đồng và chỉnh sửa một số vấn đề sau: Về hình thức văn bản, đảm bảo kết cấu đúng yêu cầu, rà soát lỗi chính tả. Về nội dung, chương 1: thống nhất cách dịch các thuật ngữ, dịch chuẩn sát; chương 2: gia cố thêm phương pháp luận; chương 3: làm rõ thêm nội hàm khái niệm “chính quyền thân thiện cấp xã”, ...

Phát biểu kết luận nghiệm thu đề tài, PGS. TS. Nguyễn Quốc Dũng -UVHĐLLTW - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV chủ tịch Hội đồng, thống nhất với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu đề tài tiếp thu các ý kiến phản biện, góp ý của thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài. 

Với những kết quả đạt được, Hội đồng khoa học thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh, đánh giá đề tài đạt.
Đào Thị Diệu HươngCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Chương trình


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 27
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 27
Quảng cáo
Không có quảng cáo