Văn hóa xã hội
Hậu Giang tổ chức Chương trình Nghệ thuật mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

[ Cập nhật vào ngày (16/10/2020) ] - [ Số lần xem: 1039 ]

Lúc 19 giờ 30, ngày 15/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hậu Giang tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. Đến dự có đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, thủ trưởng các ban, sở ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và hơn 300 đại biểu tham dự.


Phát biểu tại Chương trình nghệ thuật, đồng chí Lê Tiến Châu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp; Đại hội được các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn và các tầng lớp Nhân dân đánh giá cao, đảm bảo về nội dung và hình thức, đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

16.10b.png
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Chương trình nghệ thuật mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với phương châm “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đánh giá sát, đúng những nguyên nhân của ưu, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã nhất trí cao và thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và của Tỉnh ủy. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu, bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đặc biệt, các chức danh chủ chốt của tỉnh đều có số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện sự tập trung dân chủ trong toàn Đảng bộ; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ ứng cử mới trong Ban Chấp hành cao thể hiện tinh thần đổi mới của Đại hội.

Kết quả thành công của Đại hội là kết tinh trí tuệ, thể hiện truyền thống đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, đó là tiền đề và động lực quan trọng để toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống.

Trong khí thế phấn khởi, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển của Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, Nhân dân trong tỉnh và những người con quê hương Hậu Giang trên mọi miền tổ quốc, ở trong và ngoài nước cùng chung sức, đồng lòng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, thay đổi tư duy phát triển, thay đổi cách làm, nâng cao năng lực, tận dụng thời cơ mới, vận hội mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đó xây dựng Hậu Giang giàu đẹp, đáng sống, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Diễm TrangCác ý kiến của bạn đọc