Văn hóa xã hội
Hậu Giang: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022 - 2025

[ Cập nhật vào ngày (30/12/2021) ] - [ Số lần xem: 475 ]

Ngày 28/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022 - 2025 trực tuyến với các địa phương nhằm tổng kết tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2021, và đề ra nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


Năm 2021, với tinh thần “đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”, đã có 25/30 nội dung trong chương trình công tác đạt và vượt kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch với mục tiêu là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực lãnh đạo chủ chốt các cấp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về công tác cán bộ, gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài và tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong hệ thống chính trị Tỉnh; Các cơ quan khối nội chính phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch, vào cuộc thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao, đã vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã ủng hộ tiền, vật chất, chung tay cùng toàn xã hội khống chế dịch bệnh, an tâm sinh hoạt, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh.

29.12.21.1.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Kinh tế tỉnh tăng trưởng 3,08%, đứng thứ hai và cao hơn nhiều so với mức bình quân của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Xác định bốn trụ cột phát triển của Tỉnh cho cả giai đoạn là công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch; từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư công đúng hướng, chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải, không bố trí vốn cho các dự án chưa làm rõ tính hiệu quả về mặt kinh tế. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nhất là khâu hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án và thẩm định kế hoạch sản xuất thích ứng, an toàn với dịch Covid-19; tổng thu ngân sách và thu trên địa bàn vượt kế hoạch. Các hoạt động văn hóa, xã hội, công tác ứng phó dịch Covid-19 thực hiện chủ động, nghiêm túc, hiệu quả; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người dân và các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, Tết được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện. Duy trì công tác giảm nghèo bền vững; mạng lưới trường lớp được quan tâm đầu tư, nâng cấp, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn hoạt động ngày càng hiệu quả, chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được cải thiện. Cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường; các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử đều có kết quả tích cực, được người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Qua đó, Hội nghị cũng nhìn nhận còn một vài hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới, cụ thể: Nguồn nhân lực của Tỉnh thừa cán bộ không đáp ứng được yêu cầu công việc; thiếu nhân lực chất lượng cao, cán bộ có tâm huyết, tinh thần cống hiến. Năng suất lao động của Tỉnh ở mức thấp so với các tỉnh, thành trong khu vực. Hoạt động của hệ thống dân vận ở một số địa phương chưa thật sự hiệu quả, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của từng thành viên. Một số hoạt động còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, một số nội dung đạt thấp (cơ cấu kinh tế; GRDP bình quân đầu người; kim ngạch xuất khẩu). Kinh tế của Tỉnh tuy tăng trưởng nhưng chưa phát huy được các ngành chủ lực của Tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đúng định hướng. Các chỉ số cải cách hành chính, năng lực canh tranh thuộc nhóm trung bình hoặc trung bình cao so với cả nước; riêng chỉ số SIPAS kết quả đạt thấp,…

Năm 2022, với mục tiêu tổng quát là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch; phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện hiệu quả năm doanh nghiệp 2022, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 07 nhiệm vụ trọng tậm và 19 chỉ tiêu để triển khai thực hiện.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo trong thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: toàn hệ thống chính trị của Tỉnh tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch theo nhiệm vụ cụ thể; huy động tối đa các nguồn lực triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó, chú trọng 4 trụ cột phát triển là công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch. 

Tiếp tục coi trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ động các kịch bản ứng phó với biến chủng mới, tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương thích ứng với diễn biến dịch bệnh; tăng cường công tác nắm và dự báo sát tình hình, chủ động ứng phó với mọi tình huống, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tội phạm và tai nạn giao thông. Quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình mới; công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biên xã hội cần thật sự đi vào chiều sâu; các phong trào, cuộc vận động thiết thực, có tính lan tỏa, tạo hiệu ứng cao, nhận được sự đồng thuận của người dân và xã hội.

Tại Hội nghị, đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021; đồng thời cũng thông qua Chương trình công tác năm 2022 và Chương trình công tác quý I năm 2022; Chương trình làm việc năm 2022 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; biểu quyết thông qua Đề án phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc