Văn hóa xã hội
Hội Nông dân Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII, tổng kết công tác Hội năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (02/01/2022) ] - [ Số lần xem: 619 ]

Sáng ngày 30/12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII, khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023, bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, thông qua dự thảo Nghị quyết, kế hoạch giao ước thi đua năm 2022.


Dự và phát biểu chỉ đạo đồng chí Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tọa Hội nghị do đồng chí Châu Minh Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp huyện.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, dự thảo Nghị quyết, Kế hoạch giao ước thi đua và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Kết quả công tác Hội năm qua đã triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, sáng tạo, nổi bật như: Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nâng chất lượng, đa dạng hóa nhiều hình thức như sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet. Hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và hành động cách mạng tại địa phương, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được Chủ tịch nước tặng 05 Huân chương Lao động hạng Ba, 12 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 01 Nông dân được Trung ương Hội trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc. Chỉ đạo Hội Nông dân các cấp đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội; chỉ đạo các cấp hội rà soát, củng cố, nâng chất lượng hội viên, trong năm kết nạp 9.620 hội viên mới, nâng tổng số hiện có 106.163 hội viên, chiếm 80,43% hộ nông dân, đạt 106,89%... Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phát huy tốt vai trò, tích cực phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành lập và thực hiện nhiều mô hình thiết thực,...

1.1.1.jpg

Đồng chí Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị và những thành quả đạt được trong năm qua của Hội Nông dân các cấp; thống nhất các dự thảo văn bản trình bày tại Hội nghị; Hội Nông dân tỉnh cần quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm năm tới như: (1) Tiếp tục đổi mới, đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, giáo dục hội viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực”, phù hợp với từng đối tượng, nhất là tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. (2) Hoạt động của Hội cần phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích thiết thực của nông dân; quan tâm xây dựng, củng cố, nâng chất các mô hình, tổ hợp tác làm ăn kinh tế, mô hình, điển hình Dân vận khéo… (3) Tích cực xây dựng và củng cố tổ chức hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới; phát triển hội viên... (4) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hội Nông dân các cấp tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục thực hiện Quy định số 124 của Ban Bí thư; lựa chọn nội dung, hình thức giám sát phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. (5) Ban Chấp hành Hội Nông dân thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; Điều lệ, Nghị quyết của Hội cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, cơ sở để xây dựng kế hoạch công tác phù hợp. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm công tác cụ thể của từng đồng chí; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tâm huyết trong công việc, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tập trung các hoạt động về cơ sở. (6) Phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Tỉnh ủy nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện tốt theo Quy chế số 07-QC/TU ngày 21/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh. Phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh uỷ, về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; thực hiện tốt chỉ tiêu số 02 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. (7) Thực hiện tốt công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ các Hội Nông dân các cấp; thường xuyên đi cơ sở dự sinh hoạt với chi, tổ hội ấp, khu vực, nhất là đối với những chi, tổ hội có chất lượng hoạt động chưa cao.Lê TrinhCác ý kiến của bạn đọc