Văn hóa xã hội
Hậu Giang: Hưởng ứng ngày môi trường Thế giới 05/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2022

[ Cập nhật vào ngày (02/06/2022) ] - [ Số lần xem: 625 ]

Ngày Môi trường thế giới diễn ra hằng năm vào ngày 5/6. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng hàng đầu của Liên hợp quốc để thúc đẩy nhận thức và hành động vì môi trường trên toàn thế giới.


2,6.png
Cùng chung tay hành động “Xây dựng tương lai chung cho mọi sự sống”;
 “Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu”

Năm 2022, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Bắt đầu từ năm 1982, Việt Nam tham gia Ngày môi trường thế giới. Bên cạnh đó, những năm gần đây, Việt Nam cũng tham gia và có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Giờ trái đất... các sự kiện này tập trung các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cũng như hành động của mọi người luôn tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; tái sử dụng và tái chế chất thải, chống rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước, khí tượng, động vật hoang dã... qua đó, cộng đồng quốc tế hướng tới thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh.

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Theo đó, đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Đối với tỉnh Hậu Giang, nhằm chuẩn bị cho Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh, vào ngày 25/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

2.6a.png
Đại biểu trồng cây xanh hưởng ứng ngày môi trường thế giới (Ảnh: Tư liệu)
 
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp; UBND huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường. Cụ thể như: treo băng gôn, pano, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu thân thiện môi trường) tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động cộng đồng như Mít-tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi ni-lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường. Tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình phục vụ công tác bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển theo hướng bền vững. Tập trung tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường. Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Dự kiến, vào 6 giờ 30 ngày 03/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2022, tại xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Với khoảng 200 đại biểu tham dự.Tấn PhongCác ý kiến của bạn đọc