Văn hóa xã hội
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018

[ Cập nhật vào ngày (22/01/2019) ] - [ Số lần xem: 189 ]

Chiều ngày 16/01/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang.


Năm 2018, mặt dù còn nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh có nhiều nỗ lực, phát huy tiềm năng sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất từ đó đạt được nhiều kết quả thiết thực. Trong đó, hoạt động của các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đổi mới; công tác vận động, tập hợp phụ nữ, hội viên tham gia sinh hoạt được thực hiện tích cực và thường xuyên. Trong năm, đã phát triển mới 6.690 hội viên; công tác chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ nghèo tiếp tục được các cấp hội duy trì. Đặc biệt, đã vận động hỗ trợ xây dựng 130 mái ấm tình thương; hỗ trợ sửa chữa 26 căn nhà cho hội viên phụ nữ, với tổng trị giá hơn 5,6 tỷ đồng; tổ chức bộ máy của các cấp hội cũng được quan tâm sắp xếp, kiện toàn, nhất là thực hiện Nghị quyết số 01 và số 02 của Hội đồng nhân dân tỉnh; đến nay đã sắp xếp xong cán bộ ấp, khu vực; duy trì và phát huy hiệu quả các phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, đã tiết kiệm, hùn vốn với số tiền trên 30 tỷ đồng; tổ chức thành công Hội thi “Ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp”; Hội thảo “Phụ nữ Hậu Giang khởi nghiệp - tự tin, sáng tạo và kết nối” gắn với trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ Hậu Giang năm 2018 được thực hiện khá tốt đem lại hiệu quả thiết thực. Với những kết quả trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua.

17.1a.png
Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà các cấp hội đạt được trong năm 2018. Về nhiệm vụ trong năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý một số vấn đề sau: Một là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp. Hai là, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất cao; chủ động hơn trong các hoạt động của Hội. Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cấp hội; Bốn là, chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc của hội viên, phụ nữ, kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết, nhằm bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ. Năm là, thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo” của Tỉnh ủy và công tác quy hoạch cán bộ nữ nhằm phục vụ Đại hội đảng các cấp.

17.1b.png
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2019

Cũng trong Hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị, thành, Công an tỉnh đã tiến hành ký kết giáo ước thi đua năm 2019. Trên cơ sở nội dung chương trình ký kết, các đơn vị sẽ tập trung triển khai, quán triệt đến từng cán bộ, hội viên gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Hoàng ÝCác ý kiến của bạn đọc