Quốc phòng an ninh
Tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan khối nội chính tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (22/11/2018) ] - [ Số lần xem: 244 ]

Sáng ngày 21/11/2018, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi làm việc định kỳ với các cơ quan khối nội chính tỉnh.


Trong năm 2018, các cơ quan khối nội chính của tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh ủy xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương; tổ chức sơ kết, tổng kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương, như: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 200-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”,.. Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là khiếu kiện đông người, các hoạt động chống phá của các tổ chức phản động. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, nhất là dịp Quốc khánh 2/9.

 

22.11a.png

Đ/c Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; rà soát thực hiện các nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của năm 2018; chủ động nắm tình hình an ninh, trật tự, nhất là địa bàn trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp, an ninh nông thôn, “tín dụng đen”, không để phát sinh những điểm nóng; chủ động xây dựng kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019; tăng cường phối hợp giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; quan tâm công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6.
Hoàng ÝCác ý kiến của bạn đọc