Quốc phòng an ninh
Công an tỉnh Hậu Giang triển khai các văn bản Luật Công an nhân dân, Luật Đặc xá, Luật An ninh mạng và Luật Cảnh vệ

[ Cập nhật vào ngày (14/06/2019) ] - [ Số lần xem: 1133 ]

Trong ngày 11/6/2019, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai Luật Công an nhân dân (CAND), Luật Đặc xá, Luật an ninh mạng và Luật cảnh vệ đến 100% các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an tỉnh; Ban lãnh đạo và Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Sau hội nghị, Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức triển khai các Luật này đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.


12.6.19 CA.png

Đồng chí Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị triển khai

các văn bản Luật


Luật CAND, Luật Đặc xá, Luật an ninh mạng và Luật cảnh vệ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua. Theo đó, Luật CAND và Luật Đặc xá có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, Luật an ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và Luật Cảnh vệ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Qua hội nghị triển khai các văn bản Luật, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hậu Giang tích cực tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân về nội dung, ý nghĩa và sự cần thiết ban hành các văn bản Luật, trong đó có Luật an ninh mạng là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân để mọi người nâng cao ý thức cảnh giác chống lại sự xuyên tạc, lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng; có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành, phổ biến, quán triệt nội dung của các Luật CAND, Luật Đặc xá, Luật an ninh mạng và Luật Cảnh vệ cũng như các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nắm rõ; kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật. Đồng thời phải liên hệ, vận dụng sát với thực tiễn công tác. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hậu Giang phải nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành và vận dụng đúng pháp luật góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hoài Xuyên - Mai PhúcCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo