Quốc phòng an ninh
Hội nghị trực tuyến quán triệt quy định về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân

[ Cập nhật vào ngày (21/06/2019) ] - [ Số lần xem: 1506 ]

Ngày 18/6/2019, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân (CAND). Đ/c Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Hậu Giang, Đ/c Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo phụ trách xây dựng lực lượng, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an các đơn vị, địa phương, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Phụ nữ và Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh dự hội nghị.


19.6.19 CA.png
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Đ/c Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị, Đề án 106 của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, để phù hợp với tổ chức, bộ máy Bộ Công an, ngày 18/5/2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 192-QĐ/TW, quy định về tổ chức Đảng trong CAND.

Theo đó, Bộ Chính trị quy định về tổ chức Đảng trong CAND gồm các nội dung: Tổ chức Đảng trong CAND quy định về hệ thống tổ chức Đảng bộ công an Trung ương đến công an các xã, phường, thị trấn (đây là điểm mới được quy định nhằm phù hợp với thực tế tổ chức, bộ máy Bộ Công an hiện nay); Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy và tổ chức Đảng công an các cấp; Các mối quan hệ của cấp ủy CAND; Ủy ban kiểm tra và cơ quan kiểm tra các cấp trong CAND; Cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND.

Đ/c Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và công an các địa phương triển khai, quán triệt thực hiện, kịp thời tham mưu, đề xuất ý kiến để thực hiện tốt Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019, của Bộ Chính trị ban hành quy định về tổ chức Đảng trong CAND tại đơn vị, địa phương.                                                                              

                                                                            

Mai PhúcCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo