Quốc phòng an ninh
Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

[ Cập nhật vào ngày (25/06/2019) ] - [ Số lần xem: 1232 ]

Sáng ngày 24/6/2019, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Thừa ủy quyền Lãnh đạo Bộ Công an, Đ/c Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Hậu Giang, Đ/c Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Hâu Giang dự hội nghị.


25.6.19 CA.png
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ trình bày những nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, số 36/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2018, tại kỳ họp thứ 6 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2019 quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, có các điểm mới, đáng chú ý như:

- Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập: theo đó, các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập không còn được gói gọn ở “một số cán bộ, công chức” như quy định tại Luật cũ, mà được mở rộng như sau: cán bộ, công chức; sĩ quan công an nhân dân; sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

- Thêm một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai: ngoài phải kê khai các loại tài sản, thu nhập như quy định trước đây, như: nhà, đất; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài. Luật mới yêu cầu các đối tượng nêu trên còn phải kê khai thêm công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng. Đồng thời, các đối tượng còn phải kê khai cả tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

 - Biến động tài sản từ 300 triệu đồng/năm phải kê khai bổ sung: người có nghĩa vụ kê khai phải thực hiện kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.Trường hợp có biến động tài sản như trên mà không giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm xác minh. Người có nghĩa vụ kê khai phải giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Đồng thời, có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xác minh tài sản, thu nhập khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật.

- Thời điểm kê khai tài sản, thu nhập trước ngày 31/12: Nếu như trước đây, Luật cũ không đề cập đến phương thức và thời điểm kê khai thì nay, Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định khá cụ thể. Theo đó, việc kê khai tài sản thu nhập được thực hiện theo các phương thức sau:

+ Kê khai lần đầu áp dụng đối với cán bộ, công chức; sĩ quan; người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước 31/12/2019…

+ Kê khai bổ sung áp dụng với người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Việc kê khai hoàn thành trước ngày 31/12 năm có biến động tài sản.

+ Kê khai hàng năm áp dụng với người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên; người làm công tác cán bộ, quản lý tài sản công... việc kê khai hoàn thành trước ngày 31/12,…

 - Bản kê khai tài sản, thu nhập phải được công khai: bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc. Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải được công khai theo quy định của pháp luật bầu cử…

- Kê khai không trung thực có thể bị buộc thôi việc: cán bộ, công chức kê khai không trung thực về tài sản, thu nhập có thể bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức: cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm. Trường hợp đã được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật. Trường hợp người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai không trung thực thì không được bổ nhiệm, phê chuẩn hoặc cử vào chức vụ dự kiến. Trường hợp người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND mà kê khai không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử.

- Cơ quan xảy ra tham nhũng, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm: người đứng đầu và cấp phó khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức do mình quản lý, phụ trách như sau:

+ Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ tham nhũng.

+ Cấp phó phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình được giao trực tiếp phụ trách; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm liên đới.

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an nhấn mạnh Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực lập pháp nói chung và lập pháp trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng nói riêng, đồng thời thể hiện sự quan tâm Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân đối với cuộc chiến chống tham nhũng, tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đồng bộ nhằm thực hiện phòng, chống tham nhũng hiệu quả trong thời gian tới. Đ/c Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an cũng khẳng định hội nghị phổ biến  Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, cho lực lượng Công an nhân dân là rất quan trọng nhằm quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đến cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trên cơ sở đó để áp dụng đúng, thống nhất các quy định của Luật trên phạm vi toàn quốc,…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Đ/c Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ Công an báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng trong Công an nhân dân thời gian qua.
Mai PhúcCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo