Quốc phòng an ninh
Công an tỉnh Hậu Giang khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn Khóa I, năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (14/08/2019) ] - [ Số lần xem: 1149 ]

Nhằm bổ sung kiến thức nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, ngày 13/8/2019, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn khóa I, năm 2019. Đ/c Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số Công an các đơn vị dự lễ.


13.9.19 CA.png

Đ/c Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Đợt này có 80 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an chính quy được điều động, bố trí đảm nhiệm các chức danh tại Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị, Đề án 106 của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy Hậu Giang và Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 11/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc bố trí công tác đối với lực lượng Công an xã, thị trấn và điều động sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn tham gia lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 15 ngày, các CBCS tham gia lớp học sẽ được bồi dưỡng các nội dung, trang bị những kiến thức về: Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã, Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã; Các mặt công tác: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng cháy, chữa cháy, Quản lý hành chính nhà nước về ANTT, Nắm và xử lý tình hình liên quan đến ANTT, Đăng ký và quản lý cư trú, Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở,.. Cuối khóa học, các học viên viết bài thu hoạch để Ban Tổ chức lớp nhận xét, đánh giá, xếp loại kết quả nghiên cứu, học tập của từng đồng chí qua các chuyên đề và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định của Bộ Công an.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: việc tăng cường lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn nhằm bảo đảm ANTT tại cơ sở là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và hết sức cần thiết. Lực lượng Công an xã, thị trấn làm nòng cốt trong công tác tham mưu và thực hiện hiệu quả phong trào đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm tại cơ sở. Vì vậy, khóa bồi dưỡng nhằm trang bị, giúp các CBCS nắm vững kiến thức pháp luật, chuyên sâu nghiệp vụ, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước về ANTT, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: mỗi CBCS xác định rõ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ học tập, là nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo các cấp giao cho, từ đó có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung, kiến thức để phục vụ tốt cho yêu cầu công tác chuyên môn.
Mai PhúcCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo