Quốc phòng an ninh
120 cán bộ tham dự bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh đối tượng 4

[ Cập nhật vào ngày (23/09/2019) ] - [ Số lần xem: 1092 ]

Công an tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4, khóa III năm 2019.


23.9.19 a CA.png

Đại tá Lê Văn Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng


Tham dự lớp bồi dưỡng có 120 đồng chí cán bộ thuộc Công an các đơn vị, địa phương được nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề theo chương trình Bộ Công an quy định gồm: Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ; Luật Quốc phòng và An ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và viết bài thu hoạch cuối khóa. Kết quả: 100% các học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh. Trong đó, 30 đồng chí đạt loại Giỏi, còn lại đạt loại Khá.

Việc bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay và công tác quốc phòng - an ninh tại địa phương để vận dụng vào thực tiễn công tác của cán bộ trong lực lượng Công an.

Mai PhúcCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo