Quốc phòng an ninh
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4

[ Cập nhật vào ngày (26/09/2019) ] - [ Số lần xem: 877 ]

Ngày 24/9/2019, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 thuộc các cơ quan sở, ban, ngành tỉnh năm 2019.


25.9a.png
Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4

Tham dự lớp bồi dưỡng có 160 học viên đến từ các cơ quan sở, ban, ngành tỉnh. Thời gian học từ ngày 24/9 đến ngày 27/9/2019, học tập với các nội dung như sau: Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố, quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên. Trong quá trình học học viên sẽ viết bài thu hoạch. 

Việc bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay và công tác quốc phòng - an ninh tại địa phương để vận dụng vào thực tiễn công tác của từng đồng chí tham gia lớp học. 
Kim NgânCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo