Quốc phòng an ninh
Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019

[ Cập nhật vào ngày (02/10/2019) ] - [ Số lần xem: 858 ]

Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019, dự hội nghị có các đồng chí đại diện cơ quan Quân khu 9; đồng chí đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ngành, cơ quan chuyên môn quân sự, công an và thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận chiến tranh nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp thiết nhưng lại có tính chất lâu dài, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, dân và lực lượng vũ trang trong quá trình thực hiện, với sự đoàn kết thống nhất, trách nhiệm cao, thời gian qua, nhiệm vụ công tác QPTD Hậu Giang được xây dựng và đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới.

Hội nghị đánh giá, trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tỉnh Hậu Giang đã đạt được những kết quả trên các lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng khá, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh (QP - AN) được giữ vững và tăng cường. Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, các văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về xây dựng nền QPTD và cụ thể hóa trong các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa  phương; cơ quan quân sự các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phối hợp với ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền QPTD đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững mạnh, đủ sức ngăn chặn, làm thất bại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xử lý kịp thời các tình huống về QP-AN, bảo vệ vững chắc KVPT trong mọi tình huống. Tuy nhiên, là tỉnh thuần nông, xuất phát điểm của nền kinh tế còn thấp nên khả năng đầu tư cho phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp quốc phòng chưa nhiều; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; đời sống của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) còn hạn chế; tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội, các vụ tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãng công, tập trung đông người vẫn còn xảy ra,... từ đó làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ công tác xây dựng nền QPTD.

1.10a.png 
Đồng chí đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tốt

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, thời gian tới, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể và địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức ngày tốt hơn vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng nền QPTD, đây là yêu cầu rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với lực lượng vũ trang, tham mưu thực hiện tốt các nội dung công tác xây dựng nền QPTD; quan tâm chăm lo xây dựng tốt thế trận lòng dân, các cấp ủy, chính quyền phải bám sát cơ sở, phát hiện kịp thời những vấn đề thực tiễn nảy sinh để giải quyết theo đúng thẩm quyền, tránh tình trạng để dân khiếu kiện kéo dài, nhất là liên quan đến đất đai, tiêu cực, tham nhũng; phát huy dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng, an ninh, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân kiểm tra,... Nhân Hội nghị này, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác Xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 
PL SƠNCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo