Quốc phòng an ninh
Sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp về công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và tội phạm tiền giả trên địa bàn Hậu Giang.

[ Cập nhật vào ngày (05/11/2019) ] - [ Số lần xem: 921 ]

Vừa qua, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện quy chế phối hợp về “Công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và tội phạm tiền giả trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” từ năm 2016-2019.


Từ 2016 đến nay, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hậu Giang làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức (CBCS-CNVC); kịp thời trao đổi thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, bảo vệ bí mật nhà nước, về tình hình thu tiền giả tại các đơn vị tín dụng, tiền giả xuất hiện trong nhân dân và tiền giả loại mới, tuyên truyền cho nhân dân cách kiểm tra, nhận biết, cảnh báo thủ đoạn tiêu thụ tiền giả của tội phạm và quy định pháp luật về phòng, chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam; phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực đầu tư, tội phạm ngân hàng, bảo vệ  an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,... Từ đó, CBCS-CNVC luôn chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm không để xảy ra việc xâm nhập nội bộ nhằm phá hoại kinh tế, chính sách tiền tệ của Nhà nước; tổ chức kiểm tra các hoạt động chi trả ngoại tệ, hoạt động kinh doanh vàng tại 08 doanh nghiệp, 05 lượt công tác trực bảo vệ và công tác an toàn kho quỹ tại một số đơn vị thuộc ngành ngân hàng trong các dịp lễ tết, sự kiện chính trị; thu hồi 230 tờ tiền giả tương đương gần 42 triệu đồng và 300USD, thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy,... bảo đảm cho hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn.


4.11.19 CA.png

Đại tá Lê Văn Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện quy chế phối hợp từ năm 2016-2019


Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hậu Giang tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong thực hiện quy chế phối hợp về “Công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và tội phạm tiền giả trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” từ năm 2016-2019.                                                                           
Mai PhúcCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo