Quốc phòng an ninh
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

[ Cập nhật vào ngày (07/10/2020) ] - [ Số lần xem: 868 ]

Sáng ngày 06/10/2020, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP&AN) tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4; tham gia khóa học có 80 học viên là cán bộ thuộc các cơ quan sở, ban, ngành tỉnh.


6.10.2020 c.png
Quang cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4

Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 06 - 9/10), các học viên được nghiên cứu qua 07 chuyên đề về: Luật Quốc phòng - An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, giáo dục QP&AN, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên; đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chuyên đề phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới...

Qua đây, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thuộc các sở, ban, ngành tỉnh về nâng cao nhận thức những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân nắm vững những quan điểm, của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Văn NguyễnCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo