Quốc phòng an ninh
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

[ Cập nhật vào ngày (25/12/2021) ] - [ Số lần xem: 560 ]

Ngày 23/12, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị, có đồng chí Đại tướng Tô lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.


    24.12a.png   
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hậu Giang

Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Hậu Giang, đồng chí Nghiêm Xuân Thành – UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, đồng chí Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Văn phòng UBND tỉnh và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh.
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự nỗ lực của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và sự tin yêu, ủng hộ của Nhân dân, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/ 2010 của Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, tình hình an ninh quốc gia được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tội phạm được kiềm chế, thế trận lòng dân, nền quốc phòng an ninh nhân dân được củng cố; đời sống Nhân dân được nâng cao. Qua đó, góp phần tạo môi trường hòa bình, an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Cụ thể: Cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm; các tình huống phát sinh về an ninh trật tự được giải quyết hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ; công tác phòng, chống tội phạm được thực hiện quyết liệt; triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; nhiều vụ án nghiêm trọng được điều tra, làm rõ; lực lượng Công an phát huy vai trò, thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra các cấp được kiện toàn; nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả được củng cố, nhân rộng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
 
Hội nghị đã quán triệt triển khai Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/ 2010 của Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới với 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Ngành và Nhân dân giao phó.

Để việc triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị và Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư, Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội sớm tổ chức phổ biến, quán triệt 2 Kết luận này; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong vấn đề an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm; phát huy vai trò của lực lượng Công an; bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập của đất nước, Đại tướng Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Lực lượng Công an sẽ tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động; thường xuyên nêu gương, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, không ngừng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.                                
                                   Hoài Xuyên – Văn KhóiCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo