Quốc phòng an ninh
Công bố quyết định về tha tù trước thời hạn có điều kiện năm 2018

[ Cập nhật vào ngày (23/08/2018) ] - [ Số lần xem: 417 ]

Ngày 22/8/2018, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang về tha tù trước thời hạn có điều kiện, đợt 1 năm 2018. Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Nguyễn Thành Trung, Phó Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân tỉnh; Đ/c Nguyễn Hồ Tâm Tú, Chánh tòa hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đến dự.


23.8.18 CA.png
Làm thủ tục cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt 1 năm 2018

Thực hiện các quy định của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện cùng các văn bản hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tha tù trước thời hạn có điều kiện, Trại Tạm giam Công an tỉnh và các Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện đã rà soát đối chiếu về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục và tiến hành họp xét, đề nghị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh xét duyệt đồng thời đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xem xét, ra quyết định. Sau khi xét duyệt, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 4 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Phân trại quản lý phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Vị Thủy và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Phụng Hiệp.

Tại biểu lễ, Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh về tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 4 phạm nhân được xét duyệt trong đợt 1 năm 2018. Đồng thời, Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn  những người được tha tù trước thời hạn đợt này nhận thức rõ đây là chủ trương thể hiện tính nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm khuyến khích phạm nhân, những người tha tù trước thời hạn thi đua cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm nghĩa vụ trong thời gian thử thách. Vì vậy, sau khi trở về địa phương phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa  phương, tích cực lao động để xây dựng cuộc sống, thực sự là công dân có ích cho xã hội, nhất là trong thời gian thử thách./.
Mai PhúcCác ý kiến của bạn đọc