Quốc phòng an ninh
Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức báo cáo thời sự và tình hình an ninh, trật tự

[ Cập nhật vào ngày (06/09/2018) ] - [ Số lần xem: 365 ]

Ngày 06/9/2018, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức báo cáo thời sự và tình hình an ninh, trật tự đến cán bộ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng.


6.9.18 b CA.png
Cán bộ chiến sĩ nghe nội dung báo cáo bằng hình thức xem đĩa DVD

Tại buổi báo cáo, các đại biểu được xem nội dung đĩa DVD do Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp và Đại tá Trần Đức Tuấn, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an trình bày về những nội dung chính của dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi, dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng (vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV vào tháng 6/2018) cùng tình hình an ninh, trật tự trong nước và quốc tế trong thời gian qua.

Buổi báo cáo nhằm giúp cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hậu Giang cập nhật thông tin thời sự, về tình hình an ninh trật tự, nội dung Luật An ninh mạng vừa được thông qua trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và 2 dự thảo Luật, đồng thời tuyên truyền đến Nhân dân nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nâng cao cảnh giác, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo gây mất an ninh, trật tự./.

Mai PhúcCác ý kiến của bạn đọc