Chủ trương, chính sách của tỉnh
Hậu Giang nhìn lại chặng đầu thực hiện Luật Tiếp cận thông tin

[ Cập nhật vào ngày (01/09/2020) ] - [ Số lần xem: 216 ]

Luật Tiếp cận thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, đây là đạo luật rất quan trọng tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân để nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

Hơn 02 năm qua, công tác triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn Tỉnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin, được Tỉnh tổ chức Hội nghị quan triệt với hơn 170 lượt đại biểu tham dự. Sau Hội nghị, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phối hợp Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các địa phương tổ chức 08 Hội nghị với gần 520 lượt đại biểu tham dự; đồng thời, các cấp chính quyền cơ sở tổ chức triển khai trong nội bộ và Nhân dân thông qua nhiều hình thức, phương pháp phù hợp. 

Ngoài ra, Tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, có 350 đại biểu là người phát ngôn của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương dự.

Hiệu quả từ khi Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực

Ngay từ khi Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nguồn lực để bảo đảm triển khai thực hiện các hoạt động cung cấp thông tin. 

Từ đó, đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp cận thông tin như: Bố trí nơi tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin; bố trí thiết bị cung cấp thông tin như máy vi tính, sách pháp luật,… để phục vụ yêu cầu công dân khi cần khai thác thông tin.

31.8c.jpg
Cán bộ tuyên truyền, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật 
cho người dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp

Các thông tin được công dân tiếp cận theo đúng quy định của pháp luật; tự do với thông tin được công khai hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp. Với thông tin đơn giản, có sẵn có thể cung cấp ngay thì người yêu cầu cung cấp thông tin được trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc yêu cầu cung cấp ngay bản sao, bản chụp tài liệu. 

Với thông tin phức tạp, không có sẵn mà cần tập hợp từ các bộ phận của cơ quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu thông báo cho người yêu cầu đến trụ sở để đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc nhận bản sao.

Nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, UBND tỉnh đã vận hành Cổng thông tin điện tử của Tỉnh tại địa chỉ http://haugiang.g đảm bảo việc cung cấp kịp thời, minh bạch thông tin theo quy định của pháp luật. 

Qua đó, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân lên Cổng thông tin điện tử để công dân có thể truy cập thông tin dễ dàng. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện đều có Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình để đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, các thông tin hoạt động của đơn vị, địa phương mình giúp cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân kịp thời tiếp cận thông tin.

Cung cấp thông tin ngày càng được quan tâm

Kết quả thông tin trong các lĩnh vực được cung cấp tương đối đầy đủ, như: Lĩnh vực đất đai: 321.000 thông tin; lĩnh vực y tế: 676.456 thông tin; lĩnh vực giáo dục: 900.362 thông tin; lĩnh vực xây dựng, nhà ở: 5.460 thông tin; lĩnh vực đầu tư, kinh doanh: 890.242 thông tin; lĩnh vực tài chính, ngân sách: 412.152 thông tin; lĩnh vực tài nguyên môi trường: 631.246 thông tin; lĩnh vực khoa học công nghệ: 532.687 thông tin; lĩnh vực tư pháp: 850.426 thông tin; lĩnh vực nội vụ: 523.364 thông tin và trong lĩnh vực khác: 14.456 thông tin.

Nhìn chung, Luật Tiếp cận thông tin có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tạo điều kiện thúc đẩy và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần bảo đảm bình đẳng, công bằng trong xã hội, cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. 

Bên cạnh đó, Luật Tiếp cận thông tin còn góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống tham nhũng; tăng tính minh bạch của thị trường, nâng cao tri thức và sự tham gia của công dân vào hoạt động quản lý nhà nước, góp phần đưa chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đi vào cuộc sống. 

Ngoài ra, quyền được tiếp cận thông tin của công dân được các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương trên địa bàn Tỉnh quan tâm thực hiện; hiện nay, hệ thống mạng lưới thông tin, tuyên truyền phát triển mạnh nên việc tiếp cận thông tin của công dân được dễ dàng hơn nhờ hình thức thông tin đa dạng. Các nội dung thông tin được công khai một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác phối hợp cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị đôi lúc chưa kịp thời, gây ảnh hưởng đến tiến độ đăng tải lên Cổng/Trang thông tin điện tử; một số nội dung thông tin đăng tải chưa đầy đủ. Việc công khai cung cấp thông tin chưa đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân. 

Việc tiếp cận thông tin của người dân ở vùng sâu, vùng xa, còn gặp những khó khăn do cơ sở vật chất, trình độ và nhận thức chưa đầy đủ về quyền được tiếp cận thông tin. Sự hiểu biết về công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế nên khó khăn trong việc khai thác, cập nhật thông tin.

Để phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua; các ngành chuyên môn cần tăng cường sự phối hợp của các cơ quan có liên quan trong hoạt động cung cấp thông tin. Nâng cao tính chủ động của các sở, ban, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác này. Đồng thời, quân tâm tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và đẩy mạnh công tác tuyền truyền cho mọi người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nâng cao trình độ hiểu biết và có điều kiện tiếp cận thông tin trên tất cả các lĩnh vực được đầy đủ nhất.
Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 64
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 65
Quảng cáo
Không có quảng cáo