Chủ trương, chính sách của tỉnh

Ngày 18/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 205-KH/TU về thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030.


Ngày 18/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 57-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn Tỉnh.


Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với các địa phương về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vào cuối tuần qua.


Vừa qua, Tỉnh ủy Hậu Giang có ban hành Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 02/8/2018, về tăng cường công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng các chỉ số cạnh tranh của tỉnh. 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 32
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 32
Quảng cáo
Không có quảng cáo