Chủ trương, chính sách của tỉnh

Vừa qua, Tỉnh ủy Hậu Giang có ban hành Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 02/8/2018, về tăng cường công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng các chỉ số cạnh tranh của tỉnh. 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1