Chủ trương, chính sách của tỉnhNhằm kiểm soát và ngăn chặn bệnh lở mồm long móng cho gia súc trên địa bàn Tỉnh, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 27/01/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025.Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết nhiệm kỳ qua đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.


Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới (viết tắt là Chỉ thị 43), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị này.


Vừa qua, Tỉnh ủy Hậu Giang có ban hành Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 02/8/2018, về tăng cường công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng các chỉ số cạnh tranh của tỉnh. 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 64
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 65
Quảng cáo
Không có quảng cáo