Chủ trương, chính sách của tỉnh
Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025

[ Cập nhật vào ngày (08/10/2020) ] - [ Số lần xem: 296 ]

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1952/KH-UBND về phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025.


Mục tiêu của Kế hoạch nhằm chủ động giám sát phát hiện sớm, cảnh báo, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP); bảo đảm áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tác động xấu của giá thịt heo đến chỉ số giá tiêu dùng, môi trường và các hoạt động thương mại động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn Tỉnh. Trên 85% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTHCP trong 02 năm đầu thực hiện Kế hoạch; trên 90% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTHCP trong 02 năm tiếp theo và trên 95% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTHCP trong 02 năm cuối thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, xây dựng thành công ít nhất 03 cơ sở chăn nuôi heo và 01 chuỗi sản xuất heo, sản phẩm thịt heo an toàn, không nhiễm bệnh DTHCP đáp ứng tiêu dùng trong Tỉnh, xuất ra ngoài Tỉnh và xuất khẩu heo, sản phẩm thịt heo. Có 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn; 90% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa; 80% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ (theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi) áp dụng các biện pháp chăn nuôi heo an toàn sinh học. Ngoài ra, nghiên cứu các đặc điểm dịch tễ; xây dựng bản đồ kỹ thuật số về bệnh DTHCP để có giải pháp phòng, chống phù hợp và hiệu quả; ứng dụng vắc xin phòng bệnh DTHCP (nếu có).

Nội dung của Kế hoạch gồm: Chăn nuôi heo an toàn sinh học; tổ chức nuôi tái đàn heo; giám sát dịch bệnh; tiêu hủy heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTHCP; kiểm soát vận chuyển, buôn bán heo, sản phẩm từ heo; quản lý giết mổ heo và việc tiêu thụ các sản phẩm thịt heo; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; xây dựng cơ sở, chuỗi cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và chính sách hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh là đầu mối điều phối, chỉ đạo triển khai các hoạt động ứng phó khẩn cấp trên toàn Tỉnh theo Kế hoạch. Đồng thời căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của bệnh DTHCP để tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai các biện pháp bổ sung phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch phòng chống bệnh DTHCP trên địa bàn Tỉnh; tổ chức triển khai Đề án “Tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện theo Kế hoạch.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 175
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 175
Quảng cáo
Không có quảng cáo