Chủ trương, chính sách của tỉnh
Hậu Giang ban hành Kế hoạch truyền thông dân số đến năm 2030

[ Cập nhật vào ngày (26/10/2020) ] - [ Số lần xem: 223 ]

Nhằm đẩy mạnh công tác vận động, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi về dân số và phát triển, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của toàn xã hội trong việc thực hiện về công tác dân số trong tình hình mới. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình truyền thông dân số đến năm 2030. Theo đó, Tỉnh đề ra các mục tiêu như sau:

Mục tiêu 1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; bộ, ban, ngành, đoàn thể từ Tỉnh đến địa phương để huy động sự tham gia và cam kết với công tác dân số thông qua việc chỉ đạo, đầu tư nguồn lực, lồng ghép các vấn đề dân số trong chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, phân bố dân cư hợp lý, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên góp phần phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Người dân đến đăng ký thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại phường Bình Thạnh, thị xã Long.jpg
Người dân đến đăng ký thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ

Mục tiêu 2. Nâng cao nhận thức, hiểu biết, sự ủng hộ và tích cực thực hiện của mọi người dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng, nam, nữ ở độ tuổi sinh đẻ trong cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 02 con, góp phần duy trì vững chắc mức sinh thay thế.

Mục tiêu 3. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của việc kiểm soát mất cân bằng giới tính sau sinh, giá trị và quyền bình đẳng của trẻ em gái và không thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi.

Mục tiêu 4. Nâng cao nhận thức, hiểu biết, kỹ năng thực hành của mọi người dân về các vấn đề liên quan đến tầm soát, chuẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa về tảo hôn và hôn nhân cận huyết, tiến tới đẩy lùi tình trạng này góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Truyền thông, giáo dục về sức khỏe sinh sản vị thành niên là việc làm hết sức cần thiết..jpg
Truyền thông, giáo dục về sức khỏe sinh sản vị thành niên là việc làm hết sức cần thiết

Mục tiêu 5. Nâng cao nhận thức, thái độ, kỹ năng thực hành của vị thành niên, thanh niên và đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong việc giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên nhằm giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở nhóm đối tượng này.

Mục tiêu 6. Nâng cao nhận thức, tạo môi trường đồng thuận và tích cực tham gia của toàn xã hội vào phong trào hỗ trợ, chăm sóc nâng cao sức khỏe người cao tuổi.

Đồng thời, Kế hoạch nêu ra hoạt động cụ thể thực hiện như: Tăng cường cung cấp thông tin về dân số và phát triển đến cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp; Huy động các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tham gia truyền thông về dân số và phát triển; tiếp tục xây dựng, triển khai các chương trình phối hợp, tập trung xây dựng các mô hình, hoạt động truyền thông toàn diện các nội dung về dân số và phát triển; Đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông về dân số và phát triển; bảo đảm về chất lượng, đổi mới về hình thức, nội dung. Cung cấp trang thiết bị, phương tiện truyền thông phù hợp cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác truyền thông về dân số và phát triển, ưu tiên tuyến cơ sở, nhất là các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa; Đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi về dân số và phát triển trên các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, phóng sự, tin bài, sách, ảnh, sự kiện truyền thông; lồng ghép nội dung truyền thông dân số và phát triển vào các chương trình giải trí, thể thao, nghệ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung khai thác, phát triển và tận dụng tối đa lợi thế của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông khác; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp trong hệ thống dân số các cấp; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác dân số, y tế cơ sở nhằm hình thành và duy trì bền vững hành vi tích cực về dân số và phát triển của các tầng lớp Nhân dân; Mở rộng các hình thức truyền thông, giáo dục thân thiện với trẻ em vị thành niên, thanh niên; đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong việc phổ biến kiến thức, kỹ năng về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới tính, bình đẳng giới, không kết hôn sớm, không kết hôn cận huyết thống cho trẻ em vị thành niên, thanh niên; Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông; huy động sự tham gia, đóng góp phương tiện, nguồn lực của các tổ chức, các nhân, doanh nghiệp cho công tác truyền thông về dân số và phát triển; Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ truyền thông trong hệ thống dân số và cán bộ truyền thông, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên các ngành, các cấp; Tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật định kỳ và đột xuất, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời tuyên dương nhân rộng các điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

Kinh phí thực hiện Chương trình Truyền thông dân số đến năm 2030 ở cấp tỉnh trên 5,9 tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, kinh phí sự nghiệp y tế va các nguồn hợp pháp khác. Đối với cấp huyện, kinh phí thực hiện được giao cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cân đối, cấp bổ sung theo tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo triển khai thực hiện các nội dung theo phân cấp quản lý. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các hoạt động thực hiện Kế hoạch Truyền thông Dân số đến năm 2030 phải bám sát và phù hợp với điều kiện văn hóa - kinh tế - xã hội của địa phương. Lồng ghép trong các hoạt động của chương trình, dự án của các ngành khác có liên quan đang thực hiện có liên trên cùng địa bàn để đảm bảo tính hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 64
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 65
Quảng cáo
Không có quảng cáo